Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-319-7
Τζιόλα, 8/2019
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 34.61 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 400 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική,  εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,  βασικές οικονομικές καταστάσεις, ανάλυση ρευστότητας κερδοφορίας και κινδύνου, η χρονική αξία του χρήματος, αποτίμηση και διακρίσεις ομολόγων,  αποτίμηση μετοχών,  προϋπολογισμός επενδύσεων και ταμειακές ροές, μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, κόστος κεφαλαίου και η μέτρησή του, αξιολόγηση επενδύσεων υπό συνθήκες κινδύνου, μόχλευση και κερδοφορία, ανάλυση νεκρού σημείου, αποφάσεις κεφαλαιακής δομής, μερισματική πολιτική, πίνακες προεξόφλησης και ανατοκισμού.