Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
 • Από Εώς

Συντελεστής

Χαιρετάκης, Μανώλης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949 και είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001- ) Απόφοιτος Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, πτυχιούχος των Μαθηματικών, Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (PhD) και Διδάκτωρ – cum laude – του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). Τίτλος της διδακτορικής διατριβής: "Ελληνικός ημερήσιος πολιτικός Τύπος και πολιτική επικοινωνία: κυκλοφοριακές τάσεις και εκλογικά αποτελέσματα- μια απόπειρα ερμηνευτικής συσχέτισης για την περίοδο 1952-1984".

Εργασιακή εμπειρία
• Επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο της διαφήμισης (1977-1995) ως Διευθυντής του Τμήματος Προγραμματισμού και Έρευνας των διαφημιστικών μέσων σε πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες ( ΑΔΕΛ/ SAATCHI , ΓΝΩΜΗ/ FCB , DDB NEEDHAM , BBDO / ATHENS , DMB & B / ATHENS ), με κύριο αντικείμενο τον αναλυτικό και στρατηγικό προγραμματισμό των διαφημιστικών μέσων, για την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού διαφημιστικών εκστρατειών (στις οποίες περιλαμβάνονται διαφημιστικές εκστρατείες πολιτικών κομμάτων), και την έρευνα σχετικά με τα διαφημιστικά Μ.Μ.Ε. Υπεύθυνος για τη δημιουργία της στρατηγικής της (επικοινωνιακής) προσέγγισης – μέσω της βέλτιστης χρήσης των Μ.Μ.Ε. – επικοινωνιακών εκστρατειών για ένα ευρύτατο φάσμα ελληνικών και πολυεθνικών λογαριασμών (ενδεικτικά: Procter and Gamble, TWA, British Airways, SAA, Black and Decker, Henninger, Shell, Nestle, Henkel, BDF, Wella, Visa, Hoechst, Toyota, NN, Παπαστράτος, Vileda, Gordon ' s, Wilkinson, Colgate Palmolive, Reemtsma, Bayer, Telefunken, Mobil Oil, Mazda, Lada, Yamaha, Alpha Bank, Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, PepsiCo, Gilette, Oral B, Knorr, Carlsberg, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Philips, Καθημερινή, Sky 100.4, Kahlua, Generali, Rolco - Vianil, Σόφτεξ, Fiat, Mars, Uncle Ben ' s, Digital, Commercial Union, Μεβγάλ, KLM, Texaco, Christofle, Τράπεζα Αθηνών, United Distillers, Interamerican), για τη δημιουργία και χρήση νέων εννοιών και μεθοδολογιών στον προγραμματισμό των διαφημιστικών μέσων, και για τη συνεχή βελτίωση των επικοινωνιακών τους προσεγγίσεων, ούτως ώστε να προκύπτει διαρκώς αποτελεσματικότερη επικοινωνία, σε ένα ολοένα ανταγωνιστικότερο περιβάλλον.

• Σύμβουλος Marketing και επικοινωνίας στην Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.)

• Σύμβουλος Μ.Μ.Ε. σε έναν αριθμό ελληνικών και ξένων εταιρειών Μ.Μ.Ε.

• Μέλος της ομάδας των ελεγκτών που διενεργούν τον έλεγχο του συστήματος καταγραφής του ακροατηρίου της Ελληνικής τηλεόρασης, για λογαριασμό της Επιτροπής Ελέγχου της Έρευνας Τηλεθέασης (Ε.Ε.Ε.Τ.) στην Ελλάδα ( Δεκ. 1996-Οκτ. 2002)

• Επίσης, μέλος της ομάδας των ελεγκτών που διενεργούν τον έλεγχο του συστήματος καταγραφής του ακροατηρίου της Κυπριακής τηλεόρασης, για λογαριασμό της Επιτροπής Ελέγχου και Έρευνας Τηλεθέασης στην Κύπρο

• Μέλος Επιτροπών Διενέργειας Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών για την "Εξειδίκευση Επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης και υλοποίησης ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας" για έναν αριθμό Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτά του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσίας Τάξεως, Ανάπτυξης, Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

Διδακτική Εμπειρία
• Διδασκαλία του προγραμματισμού των Μ.Μ.Ε. Και της κοινωνιολογίας των Μ.Μ.Ε. Στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), στο Κέντρο για τη Διαφήμιση και το Marketing ( CAM ), στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), και στη Σχολή Διαφήμισης του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ)
• Μαθήματα σχετικά με την κοινωνιολογία των ακροατηρίων, τις πολυεθνικές των Μ.Μ.Ε., τη διαφημιστική επικοινωνία, κ.α.
• στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1986-1995), και
• στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995- ) καθώς και
• στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης- Τμήμα Ακολούθων Επικοινωνίας (2002- )

Δημοσιευμένο έργο
α. Βιβλία
• "Μερικά σχόλια για τη διαπλοκή του κοινού με τα Μ.Μ.Ε. Και την εξουσία -ένα κείμενο εργασίας σε εξέλιξη" UNIVERSITY STUDIO PRESS , Θεσσαλονίκη 1995
• "Οι τάσεις των Μ.Μ.Ε. Στην Ελλάδα - μια κατ' εξοχήν ποσοτική αποτύπωση" Τετράδια Επικοινωνίας 1, Ι.Ο.Μ., Αθήνα Ιούνιος 1997
• "Τηλεόραση και διαφήμιση - η Ελληνική περίπτωση" Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1997
• "Συνοπτική βιβλιογραφία για τα Μ.Μ.Ε." Τετράδια Επικοινωνίας 2, Ι.Ο.Μ., 1999
• "Μ.Μ.Ε. Κείμενα στο WWW – η καθημερινότητα, η πράξη, τα πλαίσια, το περιεχόμενο και η διανομή" Σειρά Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2000
• "Ιδιωτικά και δημόσια ραδιοτηλεοπτικά Μέσα – κοινή γνώμη και καθολική συμμετοχή" Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας" Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2001
• "Η πολιτική διαφήμιση: μια εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές του έτους 2000" UNIVERSITY STUDIO PRESS , Θεσσαλονίκη 2003
• "Περιγράφοντας το νέο ακροατήριο στο ψηφιακό πεδίο – προβλήματα και προκλήσεις" Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας" Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2004
• "Η στρατιωτική δικτατορία της 21 ης Απριλίου ως τομή για τα ελληνικά Μ.Μ.Ε." υπό έκδοση
• "Τηλεθέαση" Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2007

β. Άρθρα σε βιβλία
• "Η διείσδυση της TV και το κοινό της στην Ελλάδα" άρθρο περιλαμβανόμενο στο βιβλίο " Tηλεόραση και επι-κοινωνία" Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 197-208

• "Όψεις του πιθανού μέλλοντος των Μ.Μ.Ε. Στην Ελλάδα" άρθρο περιλαμβανόμενο στο βιβλίο:Ζώτου, Γ.Χ.: "Διαφήμιση: Σχεδιασμός και λειτουργία στα πλαίσια της επιχείρησης" Τόμος Α', UNIVERSITY STUDIO PRESS , Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 183-202

• "Για την έρευνα τηλεθέασης" περιέχεται στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: " Η κατασκευή της πραγματικότητας και τα Μ.Μ.Ε." επιμ. Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σε. 279-290.

• "Η πολιτική διαφήμιση: μια εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές του 2000" , άρθρο περιλαμβανόμενο στο βιβλίο: "Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα" Επιμ.-εισαγ. Ν. Δεμερτζής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002, σελ. 95-140.

• "Περιγράφοντας το (νέο;) ακροατήριο στο ψηφιακό πεδίο- προβλήματα και προκλήσεις" περιέχεται στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου "Η ψηφιακή πρόκληση: Μ.Μ.Ε. Και δημοκρατία" επιμ. Ρ. Παναγιωτοπούλου, Τυπωθήτω, Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2003, σελ. 351-367.

• Συγγραφή του κεφαλαίου: "Ποσοτικά στοιχεία της ραδιοφωνικής διαφήμισης στην Ελλάδα, 1998-2004" στα πλαίσια ευρύτερης σχετικής μελέτης του Ι.Ο.Μ., δημοσιευμένο στον διαδικτυακό του τόπο.

• "1960-2000: Μετασχηματισμοί της Ελληνικής σφαίρας των Μ.Μ.Ε.: από το μπλοκ εξουσίας των εντύπων Μ.Μ.Ε. Στο μπλοκ εξουσίας των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε." (υπό έκδοση, στα αγγλικά)

Άρθρα, μελέτες, εκθέσεις
• Περισσότερα από τριακόσια άρθρα, μελέτες και εκθέσεις για τα Μ.Μ.Ε., με έμφαση στη διαφήμιση, τις νέες τεχνολογίες των Μ.Μ.Ε., την έρευνα για τα Μ.Μ.Ε. Την τηλεόραση, τον Τύπο, την πολιτική επικοινωνία και την πολιτική διαφήμιση σε Ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες, όπως: " Manager ", " Media View ", " Media ", " Ad Business ", "Διαφημιστική Εβδομάδα", "Σύγχρονη Διαφήμιση", "Ετήσιος οδηγός Δημοσιότητας της Infopublica ", "Οικονομικός Ταχυδρόμος" και στις εφημερίδες "Καθημερινή", "Το Βήμα", "Ελευθεροτυπία", "Ημερησία" και "Κέρδος". Επιπλέον έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από ογδόντα πέντε άρθρα για τα Μ.Μ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.zoobidon.com με τίτλο "Ημερολόγιο καταστρώματος" (1992-2001), καθώς και περισσότερα από εικοσιπέντε άρθρα για τα Μ.Μ.Ε. Στις εφημερίδες "Επενδυτής" και "Κόσμος του Επενδυτή".

Συμμετοχή σε Εταιρίες και Ινστιτούτα
• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Επικοινωνίας, του International Institute of Communications ( IIC ), της International Communication Association ( ICA ) και πρώην ανταποκριτής του περιοδικού Bulletin του European Institute for the Media ( EIM ).

• Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής των (διαφημιστικών) βραβείων Effie Hellas για το 2000 και το 2002.


tile view list view
 • Ταξινόμηση με
 • Εγγραφές ανα σελίδα

book cover
book cover
 • Κυκλοφορεί
book cover
 • Κυκλοφορεί
book cover
 • Κυκλοφορεί
book cover
 • Κυκλοφορεί
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 19.91 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 55.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 9.13 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 7.10 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 10.15 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 9.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 2.97 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 8.81 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
 • Κυκλοφορεί, € 35.73 (περ ΦΠΑ 6%)