Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Συντελεστής

Ρήγου, Μαρίνα

Είναι ΕΕΔΙΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και διδάσκει το εργαστηριακό μάθημα Ραδιόφωνο. Από το 1987 εργάζεται ως δημοσιογράφος αρχικά στην ΕΡΑ 4 και από το 1991 στον ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96. Έχει Πτυχίο Φυσικών Επιστημών, Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Νέες μορφές δημοσιότητας, Ιnternet και η σύγχρονη διαμόρφωση του πολιτικού».

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

• «Internet, δημόσια σφαίρα και κοινωνία πολιτών», Κοινωνία Πολιτών τ. 4 (2000)
• «Η Δημοκρατία στην εποχή του Internet», στο συλλογικό τόμο Ρ. Παναγιωτοπούλου, Κ. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης (επιμ.), Η Ψηφιακή Πρόκληση: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Δημοκρατία, Gutenberg (2003)
• «Ραδιόφωνο και κοινό», στο συλλογικό τόμο "Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα", Τετράδια Επικοινωνίας, τ. 6, ΙΟΜ (2006)
• «H συμβολή του Διαδικτύου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας», στο συλλογικό τόμο Σ. Καϊτατζή-Whitlock, A. Μπαλτζής (επιμ.), "Καινοτομίες και Προκλήσεις στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ", University Studio Press (2006)
• «Journalist and Journalism in the Cyberspace Era», στο συλλογικό τόμο Ν. Leandros (edit.) "The Impact of Internet on the Mass Media in Europe", στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης COST Action 20, Abramis(2006)
• «ICT and Democracy. The double face of Janus», στο Michael Meimaris, Dimitris Gouscos (edit.) "Challenges and Uses of Information and Communication Technologies". "Media and Information Diffusion: Towards an Open Society", πρακτικά συνεδρίου EUTIC 2007, Gutenberg (2008)
• «Ραδιοφωνικό ακροατήριο και φύλο», στο συλλογικό τόμο Μ. Ψύλλα (επιμ.) Φύλο, δημόσιος χώρος και ΜΜΕ, Δαρδανός (2009)
• «Radio in Greece», στο deScripto, Journal of Media in South Eastern Europe, South East Europe Media Organisation – SEEMO (2009)
• «Education and journalism. A bilateral relation», υπό έκδοση στο συλλογικό τόμο Bildung für Europa, B+Bmedien, Dusseldorf
• «Η πορεία της ιδιωτικής ραδιοφωνίας στην Ελλάδα», στο Ζητήματα Επικοινωνίας, «Τα Μέσα Επικοινωνίας στην Ελλάδα σήμερα», τ. 10, Καστανιώτης (2010)
• «Ανοικτή Διακυβέρνηση: η εφαρμογή του opengov.gr», στο Επιστήμη και Κοινωνία. Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, «Διαβούλευση», τ. 24, Σάκκουλας (2010)
• «Έλλειμμα ενημέρωσης, έλλειμμα δημοκρατίας», στο συλλογικό τόμο Κ. Ζώρας, Α. Παναγιωταρέα, Δ. Ποταμιάνος, Μ. Σπουρδαλάκης (επιμ.) "Δημοκρατία και ΜΜΕ", Λιβάνης (2011)
• «Η ενημέρωση στη νέα ψηφιακή εποχή», Τμήμα ΕΜΜΕ, υπό έκδοση
• «Δυνητική και δεινή πολιτική πραγματικότητα. Ανάμεσα στην ελευθερία και την επιτήρηση», υπό έκδοση

ΕΡEYNEΣ

• «Το “εθνικό ζήτημα” ως στοιχείο εκμετάλλευσης από τον Τύπο. Το παράδειγμα της βραχονησίδας Ίμιας», Έρευνα στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος «Πολιτική Επικοινωνία και Πολιτική των ΜΜΕ», Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996)
• «Πολιτική Επικοινωνία στο Διαδίκτυο», Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμο­σμένης Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001)
• «Ο πόλεμος του Ιράκ στο Διαδίκτυο. Προπαγάνδα, “ενσωματωμένη” δημοσιογραφία και αντικειμενικότητα», Έρευνα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Πολιτική Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο», ΠΜΣ Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001)
• «Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα, 1987-2004. Ακροαματικότητα και ακροατήρια», στο πλαίσιο της έρευνας «Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα», Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (2005)
• «Η ψήφος των αποδήμων ελλήνων», Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΚΑ: 70/4/7696 (2010)


tile view list view
  • Ταξινόμηση με
  • Εγγραφές ανα σελίδα
  • 1

book cover
  • Κυκλοφορεί, € 11.00 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
book cover
  • Κυκλοφορεί, € 37.82 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
  • Κυκλοφορεί, € 28.86 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
  • Κυκλοφορεί
book cover
  • Κυκλοφορεί, € 19.91 (περ ΦΠΑ 6%)
book cover
  • 1