Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
 • Από Εώς

Συντελεστής

Παπαδόπουλος, Απόστολος Γ.

Καθηγητής στη Γεωγραφική & Κοινωνική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Τμήμα Γεωγραφίας

Σπουδές

- Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (1987)
- Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία (M.Sc Econ), Department of Sociology, London School of Economics and Political Science (1989)
- Διδακτορικό δίπλωμα στη Γεωγραφία (D.Phil in Geography), Department of Geography, University of Sussex (1994)

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

-Κοινωνιολογία και γεωγραφία της υπαίθρου (Ελλάδα και Νότια Ευρώπη)
-Κοινωνικός μετασχηματισμός του αγροτικού χώρου
-Τοπικά τρόφιμα και ανάπτυξη της υπαίθρου
-Ανάπτυξη της υπαίθρου και πολιτικές για την ύπαιθρο
-Περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας και μεταβολές στην απασχόληση
-Επιπτώσεις της μετανάστευσης στις αγροτικές περιοχές
-Μετανάστες, κοινωνική ένταξη/ ενσωμάτωση και κοινωνία πολιτών
-Γεωγραφίες της μετανάστευσης

Βιβλία και επιμέλειες βιβλίων (επιλογή)

- Ε. Καρύμπαλης, Α.Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Χαλκιάς (Εισαγωγή - Επιμέλεια) (2013), Η Γεωγραφία της Παράκτιας και Νησιωτικής Ελλάδας: Ανθρωπογεωγραφία, Φυσικό Περιβάλλον, Μεθοδολογίες Ανάλυσης, Αθήνα, Σταμούλης
- Χ. Κασίμης και Α.Γ. Παπαδόπουλος (Εισαγωγή - Επιμέλεια) (2012), Μετανάστες στην Ελλάδα: Απασχόληση και Ένταξη στις Τοπικές Κοινωνίες, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.
- M. Fonte and A.G. Papadopoulos (eds) (2010), Naming Food after Places: Patterns of Food Relocalization and Knowledge Dynamics in Rural Development, Aldershot, Ashgate Publishing Company.
- Ν. Μπεόπουλος και Α.Γ. Παπαδόπουλος (Εισαγωγή – Επιμέλεια) (2008), Ερημοποίηση: Ανθρώπινη Απουσία και Στειρότητα των Τόπων. Αθήνα, Gutenberg.
- Α.Γ. Παπαδόπουλος και Κ. Χατζημιχάλης (Επιμέλεια) (2008), Η Νέα Γεωγραφία της Ελληνικής Υπαίθρου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 125 (Α’/2008).
- A.G. Papadopoulos (Guest Editor) (2007), Migration and Human Security in the Balkans, Migration Letters, Vol. 4, No 2.
- Α.Γ. Παπαδόπουλος (Εισαγωγή - Επιμέλεια) (2004), Η Ανάπτυξη σε μια Πολυλειτουργική Ύπαιθρο, Αθήνα, Gutenberg.

Πρόσφατα άρθρα (επιλογή)

- A.G.Papadopoulos, C. Chalkias and L.M. Fratsea (2013), Challenges of Immigrant Associations and NGOs in contemporary Greece, Migration Letters, Vol. 10, No 3, pp. 271-287.
- C. Chalkias, A.G. Papadopoulos, K. Kalogeropoulos, K. Tambalis, G. Psarra, L. Sidossis (2013), "Geographical Heterogeneity of the Relationship between Childhood Obesity and Socio-Environmental Status: Empirical Evidence from Athens, Greece", Applied Geography, Vol. 37, pp. 34-43.
- A.G. Papadopoulos (2011), “Migration and Security Threats in Southeastern Europe’, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 11, No 4, pp. 451-469.
- C. Kasimis, A.G. Papadopoulos, C. Pappas (2010), “Gaining from rural migrants: migrant employment strategies and socio-economic implications for rural labour markets”, Sociologia Ruralis, Vol. 50, No 3, pp. 258-276.
- A.G. Papadopoulos (2009), ‘“Begin from the bottom to move on”: Social Mobility of Immigrant Labour in Rural Greece’, Mediterranee, revue geographique des pays mediterraneens, n°113 (3/4), pp. 25-39.
- Α.Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Χαλκιάς και Α. Φάκα (2008), “Η επανεξέταση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από δυναμική μεθοδολογική προσέγγιση: Εφαρμογή και την αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 125/Α’ 2008, σελ. 99 -129.
- A.G. Papadopoulos and C. Liarikos (2007), “Dissecting Changing Rural Development Policy Networks: The Case of Greece”, Environment and Planning C: Government and Policy, Vol. 25, No 2, pp. 291-313.
- C. Kasimis and A.G. Papadopoulos (2005), “The Multifunctional Role of Migrants in Greek Countryside: Implications for Rural Economy and Society”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31, No 1, pp. 99-127

Εκπαιδευτική δραστηριότητα
- Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, "Ποιοτικές Μέθοδοι για Γεωγράφους"
- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, "Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία", "Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές", "Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου"


tile view list view
 • Ταξινόμηση με
 • Εγγραφές ανα σελίδα
 • 1

book cover
book cover
 • ISBN-13: 978-960-459-056-8
 • ||
 • Ατραπός
 • ||
 • 2008
 • ||
 • Χαρτόδετο
 • Κυκλοφορεί, € 26.37 (περ ΦΠΑ 6%)
 • 1