Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ηγεσία-Κουλτούρα-Εκπαιδευτικοί

Σχολική αποτελεσματικότητα και μετασχηματιστική δυναμική

Σύντομη περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται να στοιχειοθετηθεί η από κοινού συμβολή της σχολικής ηγεσίας, της σχολικής κουλτούρας και της δέσμευσης των εκπαιδευτικών στην αλλαγή/βελτίωση στο εγχείρημα της σχολικής αποτελεσματικότητας και στη μετασχηματιστική δυναμική των σχολείων

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται να στοιχειοθετηθεί η από κοινού συμβολή της σχολικής ηγεσίας, της σχολικής κουλτούρας και της δέσμευσης των εκπαιδευτικών στην αλλαγή/βελτίωση στο εγχείρημα της σχολικής αποτελεσματικότητας και στη μετασχηματιστική δυναμική των σχολείων. Καταβάλλεται προσπάθεια να διασαφηνιστούν, όσο το δυνατό εναργέστερα, οι παραπάνω όροι και οι σχετικές θεωρίες, με εκτεταμένες αναφορές στην επιστημονική βιβλιογραφία. Στόχος του παρόντος πονήματος είναι να αποτελέσει πολύτιμο στήριγμα για τους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά στις παραμέτρους που υποβοηθούν τη βελτίωση της μαθητικής επίδοσης. Παράλληλα, υπάρχει η ελπίδα ότι μέσα από την εξέταση αυτών των σημαντικών ζητημάτων διανοίγονται δρόμοι για την επιστημονική έρευνα.