Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

εκ των έσω

  • ISBN-13: 978-960-564-936-4
  • Οσελότος, 2020
  • € 10.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 56 σελ.

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Η πρώτη ποιητική συλλογή της
Χριστίνας Ρώση αποτελεί μία
εξαιρετική απόπειρα αυτο-έκ-
φρασης. Ποιήματα σε εξομολο-
γητικό τόνο και απόλυτα προσω-
πικό ύφος, με ελεύθερο στίχο και
βιωματική χροιά που προκαλούν
τον προβληματισμό του ανα-
γνώστη, διεγείροντάς του έντονα
συναισθήματα. Ο αναγνώστης
μπορεί να ταυτιστεί με το εκάστο-
τε ποιητικό υποκείμενο, να λάβει
προσωπικά διδάγματα, να αυτο-
ψυχαναλυθεί, να αναζητήσει -και
να βρει- τις δικές του απαντήσεις
και λύσεις. Ποιήματα εύληπτα,
κατανοητά -αλλά όχι απλοϊκά-
κατάλληλα για να βγάλουν στην
επιφάνεια τις ευαισθησίες μας
και να καλλιεργήσουν τον εσωτε-
ρικό μας κόσμο!
Αθηνά Μαλαπάνη,
Φιλόλογος - Συγγραφέας