Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Γνωστική Ψυχολογία, 9η Έκδοση

  • ISBN-13: 978-960-418-790-4
  • Τζιόλα, 2019
  • 9η έκδ.
  • € 37.39 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Σκληρόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 672 σελ.


Περιγραφή


Περιέχει: Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία, Αναγνώριση Οπτικών και Ηχητικών Ερεθισμάτων, Προσοχή και Συνείδηση, Μνήμη Εργασίας, Μακρόχρονη Μνήμη, Στρατηγικές Μνήμης και Μεταγνώση, Νοερή Απεικόνιση και Γνωστικοί Χάρτες, Γενική Γνώση, Γλώσσα I: Εισαγωγή στη Γλώσσα και στην Κατανόηση της Γλώσσας, Γλώσσα II:  Παραγωγή Γλώσσας και Διγλωσσία, Επίλυση Προβλήματος και Δημιουργικότητα, Παραγωγική Συλλογιστική και Λήψη Αποφάσεων, Γνωστική Ανάπτυξη κατά τη Διάρκεια της Ζωής.