Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Περιβαλλοντική Xημεία και Mηχανική

Θεωρία και Eργαστηριακές Aσκήσεις

  • ISBN-13: 978-960-418-640-2
  • Τζιόλα, 2019
  • 1η έκδ.
  • € 58.91 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Σκληρόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 672 σελ.


Περιγραφή


Περιέχει: ΕΝΟΤΗΤΑ 1  Βασικές αρχές περιβαλλοντικής χημείας: Θεμελιώδεις έννοιες χημείας περιβάλλοντος, Το περιβάλλον, Ατμόσφαιρα – ατμοσφαιρική ρύπανση, Το νερό, Τα υγρά απόβλητα, Τα στερεά απόβλητα, ΕΝΟΤΗΤΑ 2  Διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων: Φυσικές διεργασίες στην επεξεργασία του νερού και των υγρών αποβλήτων, Χημικές διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, Βιολογικές διεργασίες, Παραδείγματα διεργασιών επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, ΕΝΟΤΗΤΑ 3  Εργαστηριακές ασκήσεις: Εργαστήριο υγειονομικής τεχνολογίας, Δειγματοληψία, Ενόργανη χημική ανάλυση, Χημειομετρία, Εργαστηριακές ασκήσεις: έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων, Εργαστηριακές ασκήσεις: έλεγχος ποιότητας στερεών αποβλήτων και εδαφών, Εργαστηριακές ασκήσεις: διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.