Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ιζηματολογία,2η Έκδοση

  • ISBN-13: 978-960-418-374-6
  • Τζιόλα, 2019
  • 2η έκδ.
  • € 42.73 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Σκληρόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 512 σελ.


Περιγραφή

Περιέχει: Εισαγωγή, Ιζηματογενείς Κόκκοι, Μηχανισμοί Μεταφοράς και Απόθεσης των Ιζημάτων, Δομή των Ιζημάτων, Ιζηματογενή Αποθετικά Περιβάλλοντα και Μοντέλα Ιζηματογένεσης, Μη Κλαστική Ιζηματογένεση, Ιζηματογενής Τεκτονική, Ιζηματογενείς Φάσεις, Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ιζηματολογίας, Εφαρμοσμένες Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Κλαστικών Ιζημάτων, Διάβρωση του Εδάφους από το Νερό, Διεργασίες Ιζηματομεταφοράς και Απόθεσης σε Λίμνες και Ταμιευτήρες.