Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Οικοδομώντας μια Ατελή Νομισματική Ένωση

Οικονομικές & Κοινωνικές Ανισορροπίες & Πολιτικές Συγκρούσεις

  • ISBN-13: 978-960-458-924-1
  • Επίκεντρο, 2020, Θεσσαλονίκη
  • 1η έκδ.
  • € 22.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 456 σελ.


Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παράσχει μια σαφή, εμπεριστατωμένη, συνεκτική και συνολική θεώρηση των κεντρικών πτυχών που συνέβαλαν στον «Ατελή» τρόπο οικοδόμησης και λειτουργίας της Ευρωζώνης, αναδεικνύοντας, από τη μια πλευρά, τους προσδιοριστικούς παράγοντες δημιουργίας και όξυνσης των εντεινόμενων Μακροοικονομικών ανισορροπιών και, από την άλλη πλευρά, τις Πολιτικές εντάσεις και τις Κοινωνικές επιπτώσεις που εμφανίζονται, τόσο στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών-μελών, όσο και στην Ευρωζώνη ως ενιαία οντότητα.

Η ανάλυση και η εξέταση των γεγονότων και των δεδομένων είναι εύληπτη και ταυτόχρονα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και τεχνικά οικονομικά ζητήματα περιγράφονται και αναλύονται απλουστευτικά και κατανοούνται εύκολα διαμέσου εμπειρικών παραδειγμάτων. Η πρωτοτυπία του συγγράμματος εδράζεται στο γεγονός πως προσφέρει μια διαφορετική ενόραση, εξετάζοντας ποικιλοτρόπως τη συστηματική μελέτη της εξελικτικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής (Νομισματικής (€)) Ολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας εκτενώς έναν συνδυασμό Οικονομικο-Πολιτικο-Κοινωνικών παραγόντων, διαμέσου των εργαλείων: (α) της Μακροοικονομικής θεωρίας, (β) της Πολιτικής Επιστήμης, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των Διεθνών Σχέσεων και (γ) των στοιχείων της Κοινωνιολογίας, στηριζόμενο σε κριτήρια Διεπιστημονικότητας, όπου συνέβαλαν, τόσο μεμονωμένα, όσο και συνολικά, σε αυτό το ιδιαιτέρως πρωτότυπο, παράτολμο και μοναδικό εγχείρημα διεθνώς, της («Ατελούς») Οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής (Νομισματικής (€)) Ολοκλήρωσης.Σημείωμα εκδότη

Ο Ασημάκης Tαμουραντζής, γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι Οικονομολόγος & Διδάκτωρ Οικονομικών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε με Άριστα την Διδακτορική του Διατριβή. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) & συνέχισε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία (Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) & την Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΑΣΟΕΕ), με διάκριση Υποτροφίας Αριστείας, από το τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Σ.). Διαθέτει πολυάριθμες Ακαδημαϊκές επιμορφώσεις στα Επιστημονικά πεδία των Δημόσιων Οικονομικών (Oxford University), των Διεθνών Οικονομικών (Stanford University & Leiden University) & των Ευρωπαϊκών Σπουδών (European University Institute) & έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών & στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), ενώ αντίστοιχα, επαγγελματικά, διαθέτει μια δεκαπενταετή επαγγελματική πείρα σε τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανωνύμων Εταιρειών & Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα. Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών & είναι μέλος του μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν σε ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά & σε ελληνικούς και διεθνείς Συλλογικούς Τόμους. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, επικεντρώνονται στην Διεθνή & την Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Ανάλυση, στα Δημόσια Οικονομικά & στον σχεδιασμό της Οικονομικής & της Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωζώνης.