Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
 • Από Εώς

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA Γ΄ Λυκείου - Α΄ Τόμος

 • ISBN-13: 978-960-563-289-2
 • Ελληνοεκδοτική, 2019, Αθήνα
 • τ.1,
 • € 22.25 (περ ΦΠΑ 6%)
 • Χαρτόδετο
 • 24.0 x 17.0 cm, 1072 σελ.


Περιγραφή

Ο Α΄ τόμος περιέχει τα κεφάλαια:

Όριο – Συνέχεια συνάρτησης και Διαφορικός Λογισμός (έως και ρυθμός μεταβολής)

Οργανώνεται σε 18 ενότητες έτσι, ώστε οι έννοιες και οι επιμέρους ασκήσεις να γίνονται διακριτές.

Ακολουθεί τη δομή του σχολικού βιβλίου.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

 • Θεωρία με παρατηρήσεις που υποβοηθούν στην κατανόηση και την επίλυση των ασκήσεων
 • Λυμένες ασκήσεις με μεθοδολογία, κατηγοριοποιημένες σύμφωνα με τα δεδομένα – ζητούμενα, με σχόλια που αφορούν σε προαπαιτούμενες γνώσεις
 • Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας
 • Ασκήσεις για λύση διαβαθμισμένης δυσκολίας (με αντίστοιχη κατηγοριοποίηση) για στοχευμένη εμπέδωση
 • Συνδυαστικές ασκήσεις
 • Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης
 • Στο τέλος, παρατίθεται Οδηγός Επανάληψης με Α, Β, Γ, Δ θέματα, σύμφωνα με το πρότυπο των Εξετάσεων

Όλες οι απαντήσεις-λύσεις περιέχονται στο Βιβλίο Λύσεων.