Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Επιδιώκοντας την ισχύ

Πόλεμοι, τεχνολογία και κοινωνίες από την αρχαιότητα έως σήμερα

Σύντομη περιγραφή

Βαθιά ανθρωπιστής, ο McNeill δεν παύει να ανησυχεί για τη μοίρα των ανθρώπων – πιστεύει όμως πως η γνώση και η βαθύτερη κατανόηση της Ιστορίας ίσως μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε διλήμματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον.

Περιγραφή

Με τη γνωστή του εμβρίθεια και αφηγηματική δεινότητα, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά τη στρατιωτική και κοινωνική ιστορία με την ιστορία της τεχνολογίας και της οικονομίας, ο William H. McNeill στο βιβλίο αυτό διατρέχει με άκρως πρωτότυπη ματιά ουσιαστικά ολόκληρη την Ιστορία της ανθρωπότητας, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τις μέρες μας.

Ο McNeill ενδιαφέρεται κατ’ αρχάς να επισημάνει πώς οι «κύκλοι» της παγκόσμιας ιστορίας –όπως, για παράδειγμα, οι άνοδοι και οι πτώσεις ολόκληρων αυτοκρατοριών– μπορούν να ερμηνευθούν αν λάβει κανείς υπόψη την εισαγωγή συγκεκριμένων τεχνολογικών καινοτομιών που χρησιμοποιήθηκαν για πολεμικούς σκοπούς. Παρακολουθεί έτσι πώς άλλαξαν οι κοινωνικές και πολιτικές δομές μέσα από την εμπορευματοποίηση και εκβιομηχάνιση του πολέμου, εστιάζοντας στα διάφορα κομβικά σημεία: την ανάδυση των δυνάμεων την αγοράς στην Κίνα του 11ου αιώνα μ.Χ., τη στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή της δυτικής Ευρώπης τους επόμενους αιώνες, τη Γαλλική Επανάσταση και την –εξίσου ανατρεπτική, με άλλους όρους– Βιομηχανική Επανάσταση, τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους του 20ού αιώνα, την εμφάνιση του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος, τα πυρηνικά όπλα και την «κούρσα των εξοπλισμών» του Ψυχρού Πολέμου.
Χαρακτηριστικό προώθησης προϊόντος

ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

  • Γιατί αποτελεί μια μοναδική σύμφυση στρατιωτικής, τεχνολογικής και οικονομικής ιστορίας που εξηγεί, μέσα από ενδελεχή ιστορική ανάλυση, πώς ο έλεγχος των στρατηγικών, οικονομικών και τεχνολογικών μέσων διαμόρφωσαν τις ισορροπίες δυνάμεων από τα αρχαία χρόνια μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα.
  • Γιατί αποφεύγει την εγγενή προκατάληψη πολλών άλλων ιστορικών αναλύσεων που εστιάζουν στη Δύση, και μας παρέχει μια επιβλητική, σχεδόν παγκόσμια, επισκόπηση στρατιωτικής ιστορίας, εστιάζοντας σε αναπάντεχες λεπτομέρειες πολέμων και οργανωμένης βίας από την Ευρώπη, την Ινδία, τη βόρεια Αφρική και την Αμερική.
  • Γιατί η βιβλιογραφική κατάρτιση του συγγραφέα είναι μοναδική: κανείς άλλος δεν έχει επιδείξει τέτοια ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης τόσων πολλών πρωτογενών και δευτερογενών πηγών πάνω στο «business of war», δηλαδή στις πολυπαραγοντικές συνιστώσες της παγκόσμιας πολεμικής ιστορίας.


ΑπόσπασμαΑναφορά κριτικής