Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Εισαγωγή στην Παγκόσμια Πολιτική

Έννοιες, Θεωρήσεις, Δρώντες, Δομές και Διαδικασίες

  • ISBN-13: 978-960-458-847-3
  • Επίκεντρο, 2019, Θεσσαλονίκη
  • 1η έκδ.
  • € 14.99 (περ ΦΠΑ 6%)
  • eBook (EPUB)
  • 472 σελ.


Περιγραφή

Σκοπός του βιβλίου είναι η κατανόηση του τρόπου παραγωγής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάζει τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από μια σύγχρονη και κριτική ματιά και αναλύει όλες τις κατηγορίες δρώντων της παγκόσμιας πολιτικής και τη συνεργατική αλληλόδρασή τους.

Οι συγγραφείς επιδιώκουν την απομάκρυνση από απλουστευτικές και μονοπαραγοντικές θεωρήσεις και την κατάδειξη της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των δομών της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από την αύξηση των κατηγοριών των διεθνών δρώντων, καθώς και των πολλαπλών οδών μέσω των οποίων αυτοί συν-διαμορφώνουν το παγκόσμιο σκηνικό. Στο ίδιο πλαίσιο, καταδεικνύουν  τη μετάβαση από τη διεθνή στην παγκόσμια πολιτική πλαισιώνοντας τα παραδοσιακά ζητήματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος με την ανάδειξη της παροχής παγκόσμιων δημόσιων αγαθών.

Απαραίτητο ανάγνωσμα για κάθε φοιτητή και όποιον ενδιαφέρεται να κατανοήσει τις περίπλοκες διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι διαφορετικοί δρώντες διαμορφώνουν την πολιτική στο παγκόσμιο σύστημα.Σημείωμα εκδότη

Ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο Φίλιππος Προέδρου είναι Research Fellow στο University of South Wales, στη Μ. Βρετανία. Έχει επίσης εργαστεί ως Research Associate στο Queen Mary University of London, και ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.