Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ανθολόγιο Ρωμαϊκής ποίησης

τόμ.Β: Αυγούστεια εποχή/χρυσή περίοδος

  • ISBN-13: 978-960-354-495-1
  • Καρδαμίτσα, 2019, Αθήνα
  • τ.1, 1η έκδ.
  • € 35.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 512 σελ.

Σύντομη περιγραφή

Από τις απαρχές μέχρι το τέλος του χρυσού αιώνα του Αυγούστου. Εισαγωγές - Κείμενο - Μετάφραση - Ερμηνευτικά σημειώματα

Περιγραφή

Το ανά χείρας Ανθολόγιο Ρωμαϊκής Ποίησης, προϊόν διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, φιλοδοξεί να φέρει τον αναγνώστη σε επαφή με μια πολύ σημαντική πτυχή της ρωμαϊκής πνευματικής δημιουργίας: την Ποίηση.

Στοχεύοντας στην – κατά το δυνατόν – πληρότητα μορφής και περιεχομένου, αλλά προπαντός στη σαφήνεια και αμεσότητα της έκφρασης, το πόνημα περιλαμβάνει στους κόλπους του ένα διευρυμένο φάσμα ποιητών και ποιητικών ειδών και δίνει ισότιμη βαρύτητα στην ποιητική παραγωγή τόσο μειζόνων όσο και ησσόνων λογοτεχνών, αρκετά συνθέματα των οποίων παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνόφωνο κοινό.

Αυτή η πολυφωνία στην πραγμάτευση υποστηρίζεται από σαφείς και κατατοπιστικές περιγραφές που περιέχονται τόσο στην κυρίως εισαγωγή του βιβλίου όσο και στα επιμέρους σημειώματα που συνοδεύουν τα εκάστοτε μεταφραζόμενα κείμενα.Το δε μεταφραστικό εγχείρημα καθεαυτό, σε πεζό λόγο, χάρη στην αμεσότητα του γλωσσικού ύφους, καθίσταται προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη, αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του ρωμαϊκού κόσμου.

Ο Α΄ Τόμος καλύπτει την Προϊστορική (753 - 241 π. Χ.) και την Αρχαϊκή (241 - 78 π. Χ.), ενώ ο Β΄ Τόμος τη Χρυσή Περίοδο (78 π. Χ. - 14 μ. Χ.) της Ρωμαϊκής Ποίησης.Περιεχόμενα

ΑΥΓΟΥΣΤΕΙΑ ΕΠΟΧΗ / ΧΡΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (78 π.Χ. - 14 μ.Χ.)

 

Loreius Tiburtinus – Λορήιος Τιβουρτίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

– Βιογραφία-εργογραφία (Ιωάννης Καλαφάτης & Δημήτριος

Μαντζίλας)

– Μετάφραση

P. Vergilius Maro – Πόπλιος Βιργίλιος ή Βεργίλιος Μάρων . . . . . 17

– Βιογραφία-εργογραφία (Αλεξάνδρα Μπούτα)

– Τα Επιγράμματα. Εισαγωγικό σημείωμα-σχόλιο (Αλεξάνδρα

Τζέκου)

– Μετάφραση (Eclogae-Εκλογές, Georgica-Γεωργικά, Aeneis-Αινειάδα,

Epigrammata-Επιγράμματα)

Epitaphium Vergilii – Επιτάφιο Επίγραμμα του Βιργιλίου . . . . . 70

– Εισαγωγικό σημείωμα (Αλεξάνδρα Τζέκου)

– Μετάφραση

Epigrammata spuria – Νόθα Επιγράμματα (αποδιδόμενα

στον Βιργίλιο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

– Εισαγωγικό σημείωμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

Obtrectatores Vergili – Αντίζηλοι του Βιργιλίου . . . . . . . . . . . . . . 79

– Εισαγωγικά σημειώματα (Κωνσταντίνος Στέφου)

– Ι. Numitorii Antibucolica-Νουμιτόριος, Αντιβουκολικά

– Μετάφραση

– II. Ignoti Versiculus-Αγνώστου, Στιχάκι

– Μετάφραση

– III. Cornificius Gallus-Κορνιφίκιος Γάλλος

– Μετάφραση

Appendix Vergiliana – Βιργιλιανό ή Βεργιλιανό Παράρτημα . . . . 81

– Εισαγωγή (Αλεξάνδρα Μπούτα & Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Culex-Το κουνούπι / Η σκνίπα, Ciris-Κείρις, Moretum-

Μυττωτόν / Η χορτοτυροσαλάτα, Copa-Η ταβερνιάρισσα,

Elegiae in Maecenatem-Ελεγείες στον Μαικήνα, Dirae-Οι κατάρες,

Lydia-Λυδία, Catalepton-Κατά λεπτόν (μικρολογίες, ασήμαντα

ποιηματάκια), Aetna-Αίτνα, Priape(i)a-Πριάπεια, Ausonius (?), (De)

Est et non (Pythagoricum)-Αυσόνιος (;), (Περίτου) ‘ναίκαιοὐ’ /

(Πυθαγορικόν), Ausonius (?), De rosis nascentibus / Rosetum-

Αυσόνιος (;), Για τα ρόδα που γεννιούνται / Ροδώνας, Ausonius

(?), De virο bono / De institutione viri boni: Πυθαγορικήἀκρόασις

ή ἀπόφασις-Αυσόνιος (;), Περί του χρηστού ανδρός / Περί της

κατάστασης του χρηστού ανδρός: Πυθαγορική ακρόαση ή

απόφαση)

Priape(i)a ή Carmina Priape(i)a Πριάπεια. . . . . . . . . . . . . . . . 136

– Εισαγωγικό σημείωμα (Μαρία Καλαμπούκη)

– Μετάφραση

Q. Horatius Flaccus – Κόιντος Οράτιος Φλάκκος . . . . . . . . . . . . 144

– Βιογραφία-εργογραφία (Έφη Λαδογιάννη)

– Μετάφραση (Carmina-Ωδές, Epodi / Iambi-Επωδοί / Ίαμβοι,

Sermones-Σάτιρες, Carmen Saeculare-Ωδή της Εκατονταετίας,

Epistulae-Επιστολές, Ars Poetica-Ποιητική Τέχνη)

Imperator Augustus – Αυτοκράτορας Αύγουστος . . . . . . . . . . . . 232

– Βιογραφία-εργογραφία-εισαγωγικά σημειώματα (Δημήτριος

Μαντζίλας)

– Τα γνήσια επιγράμματα (Δημήτριος Μαντζίλας & Αλεξάνδρα

Τζέκου)

– Τα αμφισβητούμενα επιγράμματα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Epigrammaton Liber-Βιβλίο Επιγραμμάτων, Fescennini-

Φεσκέννινοι στίχοι, Versus Graeci-Ελληνικοί στίχοι, Αμφισβητούμε-

να)

Epigrammata et versus populares in Augustum – Επιγράμματα

και λαϊκοί (δημώδεις) στίχοι εναντίον του Αυγούστου . . . . . . . . 239

– Εισαγωγικά σημειώματα (Κωνσταντίνος Στέφου)

– Μετάφραση

C. Valgius Rufus – Γάιος Βάλγιος Ρούφος . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

– Βιογραφία-εργογραφία (Νικόλαος Μυλωνάς)

– Αποσπάσματα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Epigrammata-Επιγράμματα, Elegiae-Ελεγείες, [E libris

incertis]-[Από αβέβαια βιβλία])

Αlbius Tibullus – Άλβιος Τίβουλλος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

– Βιογραφία-εργογραφία (Έφη Λαδογιάννη)

– Απόσπασμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Elegiae-Ελεγείες, Απόσπασμα)

Lygdamus – Λύγδαμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

– Βιογραφία-εργογραφία (Έφη Λαδογιάννη)

– Μετάφραση (Elegiae-Ελεγείες)

Sulpicia – Σουλπικία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

– Βιογραφία-εργογραφία (Έφη Λαδογιάννη)

– Μετάφραση (Sulpicia-Σουλπικία, Elegiae-Ελεγείες, Pseudo-Sulpicia

(Auctor de Sulpicia) - Ψευδο-Σουλπικία, Elegiae-Ελεγείες)

Sextus Propertius – Σέξτος Προπέρτιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

– Βιογραφία-εργογραφία (Κωνσταντίνος Στέφου)

– Μετάφραση (Elegiae-Ελεγείες)

M. Verrius Flaccus – Μάρκος Βέρριος Φλάκκος . . . . . . . . . . . . . 274

– Βιογραφία-εργογραφία (Ιωάννης Καλαφάτης)

– Μετάφραση

Aemilius Macer – Αιμίλιος Μάκερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

– Βιογραφία-εργογραφία (Νικόλαος Μυλωνάς)

– Αποσπάσματα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Ornithogonia-Ορνιθογονία, Theriaca-Θηριακά (Κυνηγε-

τικά), De herbis (?)-Περί βοτάνων (;), [Incertae sedis]-[Από αβέ-

βαια έργα]: Alexipharmaca(?)-Αλεξιφάρμακα(;))

Domitius Marsus – Δομίτιος Μάρσος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

– Βιογραφία-εργογραφία (Ευθυμία Μπέη)

– Αποσπάσματα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Cicuta-Ψευδοκώνειο, Fabellae-Μυθάρια, [Ex incertis

libris]-[Από αβέβαια βιβλία])

P. Ovidius Naso – Πόπλιος Οβίδιος Νάσων. . . . . . . . . . . . . . . . . 284

– Βιογραφία-εργογραφία (Αλεξάνδρα Μπούτα)

– Τα αποσπάσματα (Παναγιώτα Ρασσιά & Δημήτριος Μαντζίλας)

– Τα νόθα έργα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Metamorphoses-Μεταμορφώσεις, Fasti-Ημερολόγιο,

Amores-Έρωτες, Ars Amatoria-ΕρωτικήΤέχνη, Remedia Amoris-Τα

αντίδοτατουΈρωτα, Ibis-Ίβις, De medicamina Faciei Femineae-Για

τα καλλυντικά του γυναικείου προσώπου, Tristia-Τα Πένθιμα,

Epistulae Ex Ponto-Επιστολές από τον Πόντο, Halieutica-Αλιευτικά,

Heroides-Ηρωίδες, Phaenomena-Φαινόμενα, Epigrammata-Επιγράμμα-

τα, [Incertae sedis versiculi]-[Στιχάκια αβέβαιης θέσης], [Dubia

quaedam]-[Ορισμένα αμφισβητούμενα], Medea-Μήδεια, Ψευδο-

Οβιδίου, Consolatio ad Liviam / Epicedion Drusi-Παραμυθίαπροςτη

Λιβία / Επικήδειος Δρούσου, Ψευδο-Οβιδίου, Nux-Η καρυδιά)

Albinovanus Pedo – Αλβινοβανός Πέδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

– Βιογραφία-εργογραφία (Ευθυμία Μπέη & Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση ([De Germanici expeditione]-[Περί της εκστρατείας του

Γερμανικού])

Cornelius Severus – Κορνήλιος Σεβήρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

– Βιογραφία-εργογραφία (Ευθυμία Μπέη)

– Αποσπάσματα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Res Romanae-Ρωμαϊκά Ζητήματα, [Fragmenta sedis

incertae]-[Αποσπάσματα από αβέβαια έργα], Reges Romani (?)-

Ρωμαίοι Βασιλείς (;))

Sextilius Ena – Σεξτίλιος Ένας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

– Βιογραφία-εργογραφία-εισαγωγικό σχόλιο (Έφη Λαδογιάννη)

– Μετάφραση

Iulius Montanus – Ιούλιος Μοντανός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

– Βιογραφία-εργογραφία (Έφη Λαδογιάννη)

– Τα αποσπάσματα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

Arb(r)onius Silo – Αρβ(ρ)ώνιος Σίλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

– Βιογραφία-εργογραφία (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Εισαγωγικό σχόλιο (Παναγιώτα Ρασσιά)

– Μετάφραση

Rabirius – Ραβίριος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

– Βιογραφία-εργογραφία-εισαγωγικά σχόλια (Έφη Λαδογιάννη)

– Μετάφραση

Dorcatius – Δορκάτιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

– Eισαγωγικό σημείωμα (Νικόλαος Μυλωνάς)

– Απόσπασμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

Gracchus – Γράκχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

– Εισαγωγικό σημείωμα (Ιωάννης Καλαφάτης & Δημήτριος

Μαντζίλας)

– Μετάφραση (Thyestes-Θυέστης, Atalanta-Αταλάντη,

Peliades-Πελιάδες, [Ex incerta fabula]-[Από αβέβαιο έργο])

Grattius – Γράττιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

– Βιογραφία-εργογραφία (Εριέτα Πανταζόγλου)

– Μετάφραση (Cynegeticon-Κυνηγετικόν)

Laudatio Turiae Εγκώμιο Τυρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

– Εισαγωγικό σημείωμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

Laudatio Murdiae Εγκώμιο Μυρδίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

– Εισαγωγικό σημείωμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

Incertorum Versus – Στίχοι αγνώστων ποιητών . . . . . . . . . . . . . 482

– Εισαγωγικό σημείωμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– [Bellum Actiacum] – [Η Ναυμαχία στο Άκτιο] (Rabiri, L. Vari

Rufi, Corneli Severi?-Ραβίριου, Λεύκιου Βάριου Ρούφου, Κορνή-

λιου Σεβήρου;)

– Εισαγωγικό σημείωμα (Ευανθία Σπανίδου)

– Το ποίημα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

– [Versus Virginis Vestalis] – [Στίχος Εστιάδας Παρθένας]

– Εισαγωγικό σημείωμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

Λοιποί ανώνυμοι στίχοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

– Εισαγωγικό σημείωμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

Populares versus in Sarmentum – Λαϊκοί (δημώδεις) στίχοι

κατά του Σάρμεντου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

– Εισαγωγικό σημείωμα (Δημήτριος Μαντζίλας)

– Μετάφραση

Βιβλιογραφία - Εκδόσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499Χαρακτηριστικό προώθησης προϊόντος

Για την σύνδεση σας με τη σελίδα του εκδότη ή την προμήθεια του τίτλου πατήστε ΕΔΩ