Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Εθνεγερσία 1821-1828

  • ISBN-13: 978-960-597-215-8
  • Λεξίτυπον, 2019, Αθήνα
  • € 10.50 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 20.5 x 14.0 cm, 158 σελ.

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Η Ελληνική Επανάσταση του ’21 υπήρξε η σημαντικότερη
φάση της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, συνυφασμένη με
απαράμιλλους αγώνες, τραγικά ολοκαυτώματα και ηρωικές
αυτοθυσίες. Κατά τη διάρκειά της, αναδείχτηκαν όλες οι α-
ρετές αλλά και ελαττώματα και αδυναμίες του Ελληνισμού,
με ηρωικές συγκρούσεις προς τον Τούρκο κατακτητή αλλά
και με εμφύλιους σπαραγμούς μεταξύ των επαναστατών.
Το εμπνευσμένο από την Επανάσταση ποίημα του Πότη
Κατράκη είναι το πέμπτο κατά σειρά στο είδος του (επική
ποίηση σε έμμετρο και ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο),
μετά τα «Αποκάλυψη Θεία», «Το Έπος του ’40-’41», «Η Ά-
λωση της Πόλης», «Ο πρώτος εμφύλιος (Πελοποννησιακός
Πόλεμος)». Σε αυτό ο ποιητής παρέχει στον αναγνώστη πε-
ριληπτικά αλλά με πολλές απαραίτητες λεπτομέρειες την ι-
στορία του ’21, όπως αυτή περιγράφεται στην Ιστορία του
Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, μετουσιωμένη σε τραγού-
δι 3.466 έμμετρων και ομοιοκατάληκτων δεκαπεντασύλλα-
βων.
Στο συγκεκριμένο στιχούργημα προβάλλεται με γλαφυρό-
τητα ο ηρωισμός των Ελλήνων, μέσα από την τραγικότητα
των ιστορικών γεγονότων της εποχής. Ο τρόπος που αυτά
εξιστορούνται, με λυρισμό αλλά και ιστορική ακρίβεια, εί-
ναι τόσο άμεσος, ώστε συνεχώς ανανεώνεται το ενδιαφέρον
του αναγνώστη, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σε-
λίδα του βιβλίου. Όποιοι αναδιφήσουν σε αυτό, ειδικά οι
νέοι και οι μαθητές, πολλά θα έχουν να διδαχθούν, με τρόπο
ευχάριστο και γόνιμο. Επίσης θα ανακαλύψουν πρότυπα
φιλοπατρίας και ηρωισμού, πάντα επίκαιρα, και ειδικά σε
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, όπως η ση-
μερινή.
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΩΡΑΣ
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών