Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

La route vers la langue française-vocabulaire et exercices - Niveau B1Περιγραφή

On continue notre voyage à la langue française. Le livre La route vers la langue française, vocabulaire et exercices – Niveau B1 s’ adresse à tous les élèves qui s’avancent dans l’ apprentissage du français. Il contient le vocabulaire lié au Niveau B1 et plus particulièrement:
- 15 thématiques
- tableaux de mots français traduits en grec
- tableaux d’expressions françaises traduites en grec
- exercices à la fin de chaque thématique
- tableaux de conjugaison des verbes
- corrigés

Συνεχίζουµε το ταξίδι µας στη γαλλική γλώσσα. Το βιβλίο La route vers la langue française, vocabulaire et exercices – Niveau B1 απευθύνεται σε όλους τους µαθητές που προχωρούν στην εκµάθηση των γαλλικών. Περιέχει το λεξιλόγιο του Επιπέδου B1 και πιο συγκεκριµένα:
- 15 θεµατικές ενότητες
- πίνακες µε γαλλικές λέξεις µεταφρασµένες στα ελληνικά
- πίνακες µε γαλλικές εκφράσεις µεταφρασµένες στα ελληνικά
- ασκήσεις στο τέλος κάθε θεµατικής ενότητας
- πίνακες µε την κλίση ρηµάτων
- λύσεις ασκήσεων.