Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα

Κοινωνική κατάσταση, εργασία και κοινωνικά δίκτυα. Η εποχή της generation G

  • ISBN-13: 978-960-458-768-1
  • Επίκεντρο, 2018
  • 1η έκδ.
  • € 10.99 (περ ΦΠΑ 6%)
  • eBook (EPUB)


Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ομάδας των νέων στην Ελλάδα. Η αναλυτική και θεωρητική προσπάθεια οδηγείται προς μια νέα κατανόηση της κοινωνικής έννοιας της νεολαίας αποφεύγοντας ορισμένες κατεστημένες προτάσεις που οδηγούν στην πολιτική διοικητική «κατασκευή» της νεολαίας μέσα από την επίσημη στατιστική ή τα κρατικά προγράμματα για την απασχόληση. Το βιβλίο δείχνει δρόμους για να προσδιορίσουμε τη νεότητα και τους νέους με έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να καταγράψουμε την αυθεντική σημερινή κοινωνική και πολιτισμική τους ταυτότητα, αλλά και τα σημαντικά σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα που την καθορίζουν. Μέσα από τη θεωρητική επεξεργασία σημαντικών θεωρητικών υποδειγμάτων για τη νεολαία και τις καταστάσεις μετάβασης από την Εκπαίδευση στην Εργασία, το βιβλίο προτείνει μια νέα θεωρητική προσέγγιση που απορρέει κυρίως από τα δεδομένα της έρευνας In4Youth. Τα θέματα της ανεργίας, της φτώχειας, των προοπτικών απασχόλησης και της ευζωίας είναι κεντρικά θέματα στα 5 κεφάλαια του βιβλίου. Παράλληλα, μέσα από την ερευνητική εμπειρία που αποκτήθηκε, διατυπώνεται στο έκτο κεφάλαιο ένα νέο μεθοδολογικό υπόδειγμα για την ποιοτική έρευνα με τη χρήση των Εστιασμένων Ομάδων και των Ομαδικών Συνεντεύξεων.