Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

  • ISBN-13: 978-618-5254-70-4
  • Ήλεκτρον, 2019
  • € 25.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 428 σελ.

Σύντομη περιγραφή

Ὑπάρχουν γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, πού χρειάζονται ἀνάλυσι. Ὁ συγγραφεύς παρουσιάζει ἀπόψεις γιά ζητήματα πολιτικά, κοινωνικά, ἠθικά κ.λπ. τά ὁποῖα ἀπησχόλησαν τόν Ἑλληνικό λαό. Πολλά ἀπό αὐτά ἄλλαξαν. Ἄλλα ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν. Ἡ ἀξία τοῦ βιβλίου ἔγκειται στήν κρίσι περιστατικῶν καί στήν πρόβλεψι τῶν ἐξελίξεων.