Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Μακροοικονομική

  • ISBN-13: 978-960-418-795-9
  • Τζιόλα, 2018
  • 6η έκδ.
  • € 78.65 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Σκληρόδετο
  • 29.0 x 21.0 cm, 624 σελ.


Περιγραφή

Περιέχει: Μέρος Ι  Εισαγωγή και Ζητήματα Μέτρησης — Εισαγωγή, Μέτρηση, Μέτρηση Οικονομικών Κύκλων, Μέρος ΙΙ Βασικά Μακροοικονομικά Υποδείγματα: Ένα Υπόδειγμα μίας Περιόδου και Υποδείγματα Αναζήτησης και Ανεργίας — Συμπεριφορά Καταναλωτή και Επιχείρησης: Η Απόφαση Εργασίας – Αναψυχής και η Μεγιστοποίηση του Κέρδους, Ένα Μακροοικονομικό Υπόδειγμα Κλειστής Οικονομίας Μίας Περιόδου, Αναζήτηση και Ανεργία, Μέρος ΙΙΙ Οικονομική Μεγέθυνση — Οικονομική μεγέθυνση: Malthus και Solow, Εισοδηματικές Διαφορές Μεταξύ των Χωρών και Ενδογενής Μεγέθυνση, Μέρος ΙV Αποταμίευση, Επένδυση και Κυβερνητικά Ελλείμματα — Ένα Υπόδειγμα Δύο Περιόδων: Η Απόφαση Κατανάλωσης – Αποταμίευσης και οι Πιστωτικές Αγορές, Ατέλειες της Πιστωτικής Αγοράς: Πιστωτικές Τριβές, Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις και Κοινωνική Ασφάλιση, Ένα Πραγματικό Διαχρονικό Υπόδειγμα με Επενδύσεις, Μέρος V Χρήμα και Οικονομικοί Κύκλοι — Χρήμα, Τράπεζες, Τιμές και Νομισματική Πολιτική, Μοντέλα Επιχειρηματικού Κύκλου με Ευέλικτες Τιμές και Μισθούς, Νέα Κεϋνσιανή Οικονομική: Άκαμπτες Τιμές, Πληθωρισμός: Καμπύλες Phillips και η νέα Θεωρία Fisher, Μέρος VΙ Διεθνής Μακροοικονομική — Διεθνές Εμπόριο Αγαθών και Περιουσιακών Στοιχείων, Το Χρήμα στην Ανοικτή Οικονομία, Μέρος VIΙ Χρήματα, Τραπεζικός Τομέας και Πληθωρισμός — Χρήματα, Τραπεζικός Τομέας, Πληθωρισμός: Μια Βαθύτερη Ματιά, Μαθηματικές Διατυπώσεις Υποδειγμάτων