Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ανακριτική

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση «Ανακριτική» αποτελεί την τρίτη έκδοση του έργου, εκ βάθρων αναθεωρημένη, συστηματικά συμπληρωμένη και νομοθετικά προσαρμοσμένη. Από την προηγούμενη μορφή της, εμφανίζει δύο κύρια χαρακτηριστικά: α) Προστέθηκε νέα επιστημονική ύλη, σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται στο σύνολό του ο κλάδος αυτός, β) Η προκειμένη ύλη πλαισιώθηκε με τα απαραίτητα κεφάλαια και πορίσματα του Ουσιαστικού και Δικονομικού -κυρίως- Ποινικού Δικαίου, της Δικαστικής Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας, της Ιατροδικαστικής, της Ανακριτικής τέχνης και τεχνικής.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του έργου αναλύονται η ιστορία και η φύση της Ανακριτικής καθώς και τα όργανα της ανάκρισης (θεσμικά και μη). Ακολούθως στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τα ίχνη, πειστήρια και διαγνωστικά σημεία του εγκλήματος (στιγματισμός εγκληματιών, ποινικό μητρώο, περιγραφική μέθοδος, δακτυλοσκοπική μέθοδος, modus operandi, προσωπικές ενδείξεις, ανόργανες ενδείξεις κ.λπ.). Στο επόμενο τρίτο μέρος αναλύεται η απόδειξη στην ποινική δίκη (αποδεικτικά μέσα και ηθική απόδειξη, οι επιμέρους πραγματογνωμοσύνες, η ανάλυση του DNA, η πραγματογνωμοσύνη επί ναρκωτικών, η δικαστική γραφολογία). Τέλος, στο τέταρτο μέρος, εξετάζονται οι ανακριτικές έρευνες (ανακριτικές πράξεις, ανακριτική διείσδυση, άρση απορρήτου, απαγορευμένες ανακριτικές μέθοδοι, υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου).

Η Ανακριτική Επιστήμη συνιστά έναν σύνθετο επιστημονικό κλάδο, στο corpus της οποίας προβάλλουν και συνωθούνται επιστημονικές γνώσεις και παραδοχές, ευθέως ανάλογα προς το εύρος του αντικειμένου της.