Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη

Σύντομη περιγραφή

Στον παρόντα δεύτερο τόμο με τίτλο «Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη: Αναζητώντας δίκαιες ισορροπίες» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με το άσυλο

Περιγραφή

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Jean Monnet, «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Αποτέλεσμα του Προγράμματος συνιστά και η παρούσα τρίτομη συλλογική έκδοση που πραγματεύεται κρίσιμα τρέχοντα ζητήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διάστασης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στον παρόντα δεύτερο τόμο με τίτλο «Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη: Αναζητώντας δίκαιες ισορροπίες» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με το άσυλο, την αρχή της αλληλεγγύης, τους ασυνόδευτους ανηλίκους καθώς και τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες ενώ σε ένα δεύτερο μέρος συζητούνται ζητήματα σχετικά με σύνορα και μετανάστευση.Περιεχόμενα

Πρόλογος

1Εισαγωγή: Η έννοια και η λειτουργία του θεσμού του ασύλου

Παρασκευή Νάσκου-Περράκη

Μέρος Α΄

Άσυλο στην Ευρώπη

37Asylum after 2015: The impact of the refugee crisis on EU and Greek asylum policies

Ioannis F. Papageorgiou

55Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των προσφύγων στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Άννα-Μαρία Κώνστα

75Απόρριψη αίτησης ασύλου λόγω συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση

Βιργινία Τζώρτζη

91«Cities of Refugees» - Welcoming and Integrating: How should the establishment of a Common European Asylum System contribute to the policies applied by EU member states?

Athina Arvaniti

107Υπεύθυνο κράτος και ασυνόδευτοι ανήλικοι

Βασιλική Μαζιώτη

121Η αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών στο πεδίου του ασύλου, της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων (άρθρο 80 της ΣΛΕΕ)

Όλγα-Μαρία Τσιούτρα

151Common European Asylum System Reform: Main issues and challenges

Chryssi Tsirogianni

187Παραβιάζεται η ΕΣΔΑ από τις επανεισδοχές-επιστροφές Σύρων αιτούντων άσυλο που πραγματοποιούνται επί τη βάσει της ευρωτουρκικής συμφωνίας για το προσφυγικό και της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας; Συστημική, συστηματική και μακροχρόνια διερεύνηση

Διονυσία Τσολάκη

207Environmental Refugees

Katerina Papadopoulou

Μέρος Β΄

Σύνορα και μετανάστευση

219Το ζήτημα της επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία από την Ελλάδα και η νομική φύση της κοινής Δηλώσεως Ευρωπαϊκής Ενώσεως - Τουρκίας της 18ης Μαρτίου

Κωνσταντίνος Δ. Μαγκλιβέρας

241Εμπορία ανθρώπων και διακίνηση μεταναστών: Σκέψεις με αφορμή την ΕγκΕισΑΠ 1/2018

Ιωάννης Π. Τζιβάρας

259Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στη συνδιαμόρφωση αρχών και κανόνων για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης

Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου

271Παρουσίαση των αποφάσεων Ολ ΣτΕ 2347 και 2348/2017 για την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας

Κατερίνα Παπαδοπούλου