Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Πρότυπα δημόσιας διοίκησης

Βασικές έννοιες - Εναλλακτικές προσεγγίσεις

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Η ανάλυση των διαφορετικών προτύπων δημόσιας διοίκησης αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης μελέτης. Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθεται η μελέτη του κλασσικού διοικητικού προτύπου, του επονομαζόμενου προτύπου της νέας δημόσιας διοίκησης, του ευρύτερα γνωστού προτύπου του νέου δημόσιου μάνατζμεντ, του προτύπου της νέας δημόσιας υπηρεσίας και του προτύπου της διακυβέρνησης. Τα πρότυπα αυτά αναλύονται βάσει ορισμένων βασικών εννοιών όπως είναι αυτή του δημόσιου συμφέροντος, του πολίτη, της δημόσιας πολιτικής και της λογοδοσίας. Με την παρούσα μελέτη ο ενδιαφερόμενος εξοικειώνεται τόσο με τις διαδοχικές αλλαγές προσέγγισης της δημόσιας διοίκησης όσο και με τη διαρκή αλλαγή νοηματοδότησης των κύριων όρων μελέτης της.