Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Η Αξιοποίηση στην ΕκπαίδευσηΠεριγραφή

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία και η σταδιακή είσοδος τους στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και οι προσπάθειες για την αξιοποίηση και την ένταξή τους στη διαδικασία μάθησης, δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα όπως για παράδειγμα:
1.         Πώς η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία θα δημιουργήσει καλύτερο παιδαγωγικό περιβάλλον;
2.         Πώς η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόμενό της;
3.         Μήπως ο νέος τρόπος διδασκαλίας λαμβάνει υπόψη όλους τους συμμετέχοντες μαθητές;
4. Ποιά είναι μεθοδολογία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ψηφιακού διδακτικού υλικού και ποιό μοντέλο διδασκαλίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση;