Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ο σχηματισμός των ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα

  • ISBN-13: 978-960-458-807-7
  • Επίκεντρο, 2018
  • 1η έκδ.
  • € 5.99 (περ ΦΠΑ 6%)
  • eBook (EPUB)

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την περιγραφή και ανάλυση των μορφολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα. Ο σχηματισμός ρημάτων με την προσθήκη στο θέμα ρηματικών επιθημάτων αποτελούν το αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου 1. Η παραγωγή ρημάτων με την προσθήκη προθημάτων εξετάζεται στο κεφάλαιο 2. Στο κεφάλαιο 3 διερευνάται μια ειδική κατηγορία παράγωγων ρημάτων, τα παρασυνθετικά, στα οποία ένα παραγωγικό πρόθημα συνυπάρχει υποχρεωτικά με κάποιο παραγωγικό επίθημα. Η παραγωγή ρημάτων με την προσθήκη στο θέμα επιθηματοειδών στοιχείων αποτελεί αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου 4. Τα προθηματοειδή που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό ρημάτων εξετάζονται στο κεφάλαιο 5. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 διερευνάται κατά πόσο οι διαδικασίες σχηματισμού ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συμπληρωματικότητας ή ανταγωνιστικότητας.