Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Σιωπηρές αναιρέσεις

Όψεις του εαυτού κατά τον Albert Camus και τον Μάξιμο τον Ομολογητή

  • ISBN-13: 978-960-615-123-1
  • Αρμός, 2018, Αθήνα
  • € 11.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 218 σελ.

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Η ανά χείρας μελέτη επιχειρεί να φωτίσει όψεις της θεολογίας, της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας με αναφορά την ανατροπή της ύπαρξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες καλούνται να παρακαθίσουν σε ένα δείπνο με καλεσμένους υπαρξιστές φιλοσόφους και λογοτέχνες από διαφορετικές εποχές. Ο Dostoyevsky, ο Kierkegaard, ο Sartre, o Πεντζίκης, ο Καζαντζάκης και ο Παπαδιαμάντης συζητούν για τα νοήματα της ύπαρξής μας, αφοπλίζοντας τον εαυτό μας από κάθε συγκαταβατική βεβαιότητα. Διαμορφώνεται, με άλλους λόγους, μία ατμόσφαιρα διαλεκτικής με κυρίαρχο θέμα την ύπαρξη και την ανατροπή των βεβαιοτήτων της.

Οι οικοδεσπότες του δείπνου είναι ο Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Camus, οι οποίοι και θέτουν εγγενείς ερωτηματοθεσίες σχετικά με την ύπαρξη και τον τρόπο αναφοράς της στον μικρό και τον μεγάλο κόσμο. Καίριο ζητούμενο, εξάλλου, αποτελεί η αναγέννηση της ύπαρξης, όπως αυτή εντοπίζεται στις οικείες θεολογικές και φιλοσοφικές δεξιώσεις του κάθε οικοδεσπότη αντίστοιχα. Η πρότασή τους, άρα, προσφέρεται – τίθεται ως μία υπαρξιακή αναζήτηση για τον κάθε αναγνώστη, προκειμένου να αποτυπώσει και αυτός με τον δικό του τρόπο τις δικές του κρίσεις.

Ζητούμενο, εντέλει, αποτελεί η δική του αλήθεια, όχι τόσο όπως αυτή εξάγεται από τα συμφραζόμενα της ιστορίας και της φιλοσοφίας όσο, κυρίως, όπως αυτή εντοπίζεται στον τόπο της καρδιάς του. Εκεί, όπου συμβαίνουν τα γεγονότα της σιωπής και της αιωνιότητας.