Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Διοίκηση Αθλητικού Τουρισμού

Σύντομη περιγραφή

Είναι σήμερα πλήρως αποδεκτό από τους επαγγελματίες του τουρισμού και τις τοπικές κοινωνίες ότι ο αθλητικός τουρισμός, ως μια ειδική μορφή τουρισμού, μπορεί να συνεισφέρει στη γενικότερη τουριστική ανάπτυξη

Περιγραφή

Είναι σήμερα πλήρως αποδεκτό από τους επαγγελματίες του τουρισμού και τις τοπικές κοινωνίες ότι ο αθλητικός τουρισμός, ως μια ειδική μορφή τουρισμού, μπορεί να συνεισφέρει στη γενικότερη τουριστική ανάπτυξη. Το σύγγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει βασικά θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, μέσα από παραδείγματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει γίνει μια επιλογή θεμάτων τα οποία βάση της διδακτικής, επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας του συγγραφέα θεωρούνται σημαντικά για όσους εμπλέκονται στον αθλητικό τουρισμό. Τα κεφάλαια του συγγράμματος εισάγουν βασικές θεωρητικές έννοιες με στόχο να κατανοηθεί η εφαρμογή τους στον αθλητικό τουρισμό. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει επίσης λίστα από διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται περαιτέρω μπορεί να ανατρέξει. Τέλος, μέσα από μια σειρά από πραγματικά case studies από την Ελλάδα, παρουσιάζονται παραδείγματα καλών πρακτικών για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.