Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Αναλυτικό Λεξικό Διοικητικών - Οικονομικών Όρων

  • ISBN-13: 978-618-5036-15-7
  • Προπομπός, 2017
  • € 12.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Βιβλίο
  • 24.0 x 17.0 cm, 168 σελ.

Γλώσσες:

  • Ελληνική, Νέα
  • Αγγλικά

Θεματική Ταξινόμηση

Κοινό

Περιγραφή

Στόχος του λεξικού είναι να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους και να ανατρέχουν σε αυτό,
όσοι ασχολούνται με τη διοικητική και την οικονομική επιστήμη.

Ο αναγνώστης θα αντλήσει πληροφορίες για τις ποικίλες σημασίες και για τις πλούσιες χρήσεις των όρων της. Επιδίωξή μας ήταν η συγγραφή ενός πλήρους λεξικού που να καλύπτει τις
τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συγκεκριμένη έκδοση δεν φιλοδοξεί να καλύψει εξαντλητικά το αντικείμενο. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει διαδραστικά και να εμπλουτίζεται συνεχώς και
σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης.


Το λεξικό παράσχει επαρκείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες και αξιόπιστες σημασιολογικές πληροφορίες για τους διοικητικούς και τους οικονομικούς όρους. Και για αυτό τον λόγο
θα χρησιμοποιηθούν λέξεις με συνεχή παρουσία στο ελληνικό λεξιλόγιο και καθημερινή χρήση από όλους (κάτι που σημαίνει ότι πιθανόν να λείπουν κάποιες λέξεις) ώστε να αποτυπωθεί ο
σχετικός πλούτος.


Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, η ερευνητική ομάδα εργάστηκε για χρόνια και επίμονα, συνδύασε την αναλυτική μελέτη των υφιστάμενων λεξικών και της βιβλιογραφίας, τη
διεθνή εμπειρία, τη σύγκριση με αντίστοιχα λεξικά του εξωτερικού και την εμπειρία εξειδικευμένων στελεχών του δημόσιουκαι του ιδιωτικού τομέα.