Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Μιχαήλ Εμμ. Γαλενιανός (1865-1946)

  • ISBN-13: 978-960-612-058-9
  • Γρηγόρη, 2017
  • € 13.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 260 σελ.


Περιγραφή

«Ὁ Μιχ. Γαλενιανός ἦτο μία ἰδιαζόντως ἐξέχουσα κοινωνική φυσιογνωμία, ὡς παλαιός δέ πολιτευτής, ἀσφαλῶς πρέπει νά συγκαταλεχθῇ μεταξύ τῶν ὀλίγων ἀλλά ἀκλονήτων στύλων εἰς τήν γρανιτώδη βάσιν τῶν ὁποίων βαθμιαίως προσέκρουε, ἐθραύετο ἔφθινε διά νά σβύσῃ τελειωτικά ἡ Τουρκοκρατία καί ἐπί τῶν ὁποίων ἐστῃρίχθη ἀκολούθως στερεά, ἀκλόνητα καί ὑπερήφανα ἡ Ἐθνική τῆς Κρήτης ἀνάπλασις καί ἐναρμόνησις πρός τό Ἑλληνικόν σύνολον».