Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
 • Από Εώς

Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής

 • ISBN-13: 978-618-5036-28-7
 • Προπομπός, 2017
 • € 41.00 (περ ΦΠΑ 6%)
 • Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
 • 24.0 x 17.0 cm, 576 σελ.


Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι ένα εισαγωγικό σύγγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε βασικά  θέματα της λογιστικής επιστήμης, που θα απασχολήσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τα στελέχη των επιχειρήσεων που ασχολούνται για πρώτη φορά με τη χρηματοοικονομική λογιστική ή θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους με τις νεότερες εξελίξεις στο αντικείμενο.

Η ανάλυση των θεμάτων της χρηματοοικονομικής λογιστικής συνδυάζει τη θεωρία με εμπειρικά παραδείγματα, ακολουθώντας τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη λογιστική εκπαίδευση. Το σύγγραμμα αποτελείται από δεκατέσσερα κεφάλαια, στα οποία μεταξύ άλλων, αναπτύσσονται θέματα όπως:

 • το εννοιολογικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής λογιστικής
 • οι οικονομικές καταστάσεις
 • η τεχνική καταχώρισης των λογιστικών γεγονότων και η ολοκλήρωση του λογιστικού κυκλώματος
 • η αναγνώριση και η αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού όπως τα πάγια, τα αποθέματα και οι επενδύσεις
 • η αναγνώριση και η επιμέτρηση των εσόδων
 • οι βασικές επιχειρηματικές μορφές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία
 • η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων.

Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες και τις αναγνώστριές του να κατανοήσουν τις έννοιες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και να εξοικειωθούν με τις βασικές τεχνικές της. Η γνώση των βασικών λογιστικών εννοιών και τεχνικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μελέτη άλλων λογιστικών θεμάτων.