Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας - 8η έκδοση

  • ISBN-13: 978-960-568-697-0
  • Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2017
  • (Ειδική έκδοση, Έκδοση Πανεπιστημιακών Διανομών)
  • € 94.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 1196 σελ.

Σύντομη περιγραφή

Νομοθετικές εξελίξεις μαζί με την πρόσφατη νομολογία σε καίρια νομικά θέματα και τις τελευταίες θεωρητικές προσεγγίσεις, που δίνουν το στίγμα για το νέο εργατικό δίκαιο, κατέστησαν την επικαιροποίηση της προηγούμενης έκδοσης αναγκαία.

Περιγραφή

Ο μεταρρυθμιστικός ρυθμός στην εργατική νομοθεσία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Διαδοχικές ρυθμίσεις καταγράφονται όχι μόνο σε σχέση με την παραδοσιακή νομοθεσία αλλά και με αναφορά στις πρόσφατες ρυθμίσεις μνημονιακής προέλευσης. Η συγκομιδή των νέων νόμων στη συνέχεια των διαδοχικών νόμων που ψηφίστηκαν το 2013 είναι πλούσια (4225/2014, 4254/2014, 4310/2014, 4320/2015, 4325/2015, 4334/2015, 4336/2015, 4354/2015, 4443/2016 και αρκετοί άλλοι για επιμέρους θέματα).

Στις νεώτερες ρυθμίσεις μνημονιακής προέλευσης θα πρέπει να ενταχθεί ο ν. 4335/2015, που αναμόρφωσε τον ΚΠολΔ με διατάξεις που εμπνέονται από νέες αντιλήψεις. Στις αλλαγές που επέφερε περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για την εργατική διαδικασία και διατάξεις για την δικονομική μεταχείριση των απαιτήσεων των εργαζομένων σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ακόμη πρέπει να αναφέρουμε τον ν. 4446/2016 που τροποποίησε τον Πτωχευτικό Κώδικα, που ενδιαφέρει το εργατικό κυρίως με τα δικαιώματα κατά τη διαδικασία εξυγίανσης.

Στον αντίποδα αυτών των μετεξελίξεων, που περιέχουν και ανατροπές, καταγράφεται ο ν. 4359/2016 με τον οποίο κυρώθηκε ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Ο κατάλογος των 31 κοινωνικών δικαιωμάτων και η ενίσχυσή τους με συγκεκριμένες ρυθμίσεις για κάθε χώρα αναγορεύει τον Χάρτη σε βασικό ανάχωμα στην πολιτική της απορρύθμισης. Θετικό πρόσημο δίνουν και οι νεώτερες οδηγίες που ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο, ιδίως οι οδηγίες για την απαγόρευση διακρίσεων (ν. 4443/2016).

Όλες αυτές οι νομοθετικές εξελίξεις μαζί με την πρόσφατη νομολογία σε καίρια νομικά θέματα και τις τελευταίες θεωρητικές προσεγγίσεις, που δίνουν το στίγμα για το νέο εργατικό δίκαιο, κατέστησαν την επικαιροποίηση της προηγούμενης έκδοσης αναγκαία.Περιεχόμενα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ...................................    1

 

Κεφάλαιο Πρώτο

Το κοινωνικό φαινόμενο της εργασίας ...................................................    3

 

Κεφάλαιο Δεύτερο

Η εργασία ως αντικείμενο του Δικαίου ...................................................   17

 

Κεφάλαιο Τρίτο

Εργατικό δίκαιο και κοινωνική πολιτική ................................................   75

 

Κεφάλαιο Τέταρτο

Η διαμόρφωση των κανόνων του εργατικού δικαίου .............................  117

 

Κεφάλαιο Πέμπτο

Κανόνες εξωτερικής έννομης τάξης ......................................................  139

 

Κεφάλαιο Έκτο

Έκταση της ισχύος των κανόνων του εργατικού δικαίου .......................  191

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ........................................................  219

 

Κεφάλαιο Πρώτο

Γενική θεώρηση της ατομικής σχέσης εργασίας ....................................  221

 

Κεφάλαιο Δεύτερο

Η πρόσληψη .........................................................................................  431

 

Κεφάλαιο Τρίτο

Οι όροι εργασίας ...................................................................................  473

Κεφάλαιο Τέταρτο

Η λειτουργία της σχέσης εργασίας .........................................................  649

 

Κεφάλαιο Πέμπτο

Η λύση της σχέσης εργασίας .................................................................  889