Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Μέγας Ἐσπερινὸς τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Θεοφανοὺς τοῦ νέου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, Πολιούχου Ναούσης

Ψαλλόµενος τὸ ἑσπέρας τῆς 18ης Αὐγούστου

  • ISBN-13: 979-0-801151-81-0
  • Fagottobooks, 2017, ΑΘΗΝΑ
  • € 10.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 80 σελ.

Σύντομη περιγραφή

Ἡ ἔκδοση αὐτὴ αποτελεῖ τὴν ακολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ που τελεῖται τὴν 18η Αὐγούστου στὴ μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Θεοφάνους, πολιούχου τῆς Νάουσας.

Περιγραφή

Ἡ ἔκδοση αὐτὴ αποτελεῖ τὴν ακολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ που τελεῖται τὴν 18η Αὐγούστου στὴ μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Θεοφάνους, πολιούχου τῆς Νάουσας. Ψάλλοντας απὸ τὴ νηπιακή μου ἡλικία στὸν α´ χορὸ τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Νάουσας, ὅπου καὶ φυλάσσονται τὰ λείψανα τοῦ Ὁσίου, διαπίστωσα τὴν ανάγκη μιᾶς ἔκδοσης ἡ ὁποία θὰ περιεῖχε τὰ ψαλλόμενα μαθήματα τῶν ακολουθιῶν. Ἔτσι, ἐπιστρατεύτηκαν οἱ διαφορες σημειώσεις, χειρόγραφες καταγραφὲς καὶ φωτοτυπίες παλαιοτέρων μαθημάτων, ὥστε να ἐπιλεγοῦν ποιά απὸ αὐτὰ θὰ συγκροτήσουν τὴν ανὰ χεῖρας ἔκδοση. Χρησιμοποιήθηκαν ἐκδόσεις οἱ ὁποῖες θεωροῦνται  απὸ τὸν ψαλτικὸ κόσμο «κλασικές». Ἐπιπλέον, τὰ μαθήματα τὰ ὁποῖα δεν εἴχαν ἐκδοθεῖ παλαιοτέρα, τονίστηκαν μὲ βάση παρόμοια, μὲ βάση τὸ ἐπονομαζόμενο «κατὰ παραδοση ὕφος». Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ἤδη ἐκδοθέντα μαθήματα, τὸ ὄνομα τοῦ καταγραφέα/ἐπιμελητῆ αναγράφεται στον τίτλο τοῦ ἐν λόγῳ μαθήματος. Στὶς ὑπολοιπες περιπτώσεις ὁ τονισμὸς πραγματοποιήθηκε απὸ τὸν γράφοντα. Θὰ πρέπει να σημειωθεῖ πὼς ἡ ἔκδοση περιλαμβάνει καὶ τὶς ἐκφωνήσεις τῶν ἱερέων καὶ τὶς λοιπὲς αναγνώσεις, ἔτσι ὥστε να  ποφευχθεῖ ἡ χρήση πολλῶν βιβλίων ἐπάνω στο αναλόγιο απὸ τοὺς Χορούς. Θερμὲς εὐχαριστίες στον αγαπητὸ Βασίλη Μαυράγκανο για τὴν ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία τοῦ παρόντος τόμου.

Νίκος Ὀρδουλίδης