Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Δεύτερη Μεταπολεμική Ποιητική Γενιά (1950-2012)

ΑνθολογίαΠεριγραφή

Ο ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ τήν πρώτη ἔκδοση τῆς ἀνθολογίας Ἡ Δεύτερη Μεταπο­λεμική Ποιητική Γενιά τοῦ Ἀνέστη Εὐαγγέλου, μέ εἰσαγωγή τοῦ Γιώργου Ἀράγη (Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994). Σκοπός τοῦ ἀνθολόγου ἦταν νά ἀποκαταστηθεῖ, γραμματολογικά, ἡ δεύτερη μεταπολεμική ποιητική γενιά, ἐπειδή ἡ θέση της, ἀνά­μεσα στήν πρώτη καί στήν τρίτη μεταπολεμική ποιητική γενιά, εἶχε ἀποσιωπηθεῖ. Σήμερα ἔχουμε τό χρονικό περιθώριο νά ἐκτι­μήσουμε ὅτι ὁ σκοπός αὐτός ἐπιτεύχθηκε σέ ἐξαιρετικό σημεῖο, ἀϕοῦ ἔκτοτε ἡ συγκεκριμένη γενιά ἀναγνωρίστηκε καί βιβλιογρα­ϕήθηκε εὐρέως. Ἐκτός ἀπό τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ 1994, ἡ τωρινή ἔκδοση περιέχει, μέ ϕροντίδα τοῦ Γιώργου Ἀράγη, τά νεότερα στοιχεῖα τά ὁποῖα προέκυψαν ἀπό τό 1993 ὥς τό 2012. Συγκεκριμένα, προστέθηκε μιά δεύτερη εἰσαγωγή, σύ­ντομες σκιαγραϕίες τῶν ἀνθολογημένων ποιητῶν, ἐργογραϕία, ἐπι­λογή κριτικογραϕίας, μεταϕράσεις ποιημάτων ἤ συλλογῶν σέ ξένες γλῶσσες καί τέλος ἀναλογική ἀνθολόγηση τῶν ποιημάτων. Ἔτσι, συ­μπληρωμένη ἡ ἀρχική ἀνθολογία μέ νεότερα στοιχεῖα, παρέχει μιά πληρέστερη εἰκόνα τῆς δεύτερης μεταπολεμικῆς ποητικῆς γενιᾶς.