Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Διαχείριση Αλλαγής, Σχολική Αποτελεσματικότητα & Στρατηγικός Σχεδιασμός ΤΟΜΟΣ Ι.

  • ISBN-13: 978-960-697-089-4
  • Έλλην, 2015, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 33.92 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 432 σελ.


Περιγραφή

Η διαχείριση της αλλαγής, η σχολική αποτελεσματικότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση, είναι τρεις θεματικές οι οποίες διερευνώνται σήμερα από πολλά εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Έχει πλέον γίνει συνείδηση ότι χωρίς συστηματική διαχείριση της αλλαγής, κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει και να προσαρμοσθεί στις ταχύτατες μεταβολές που συμβαίνουν στο περιβάλλον γύρω μας. Ταυτόχρονα, τα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να αντιληφθούν ότι η αλλαγή πρέπει να είναι προγραμματισμένη και σχεδιασμένη στρατηγικά για να έχει στο τέλος της διαδικασίας τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τέλος, για να υπάρχουν εχέγγυα επιτυχίας, χρειάζεται να στηριχθούμε σε ερευνητικά πορίσματα για την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών συστημάτων διεθνώς. Μόνο μέσα από πολιτικές στηριγμένες πάνω στη σύγχρονη έρευνα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα έχουν προοπτική. Διαφορετικά, ο κίνδυνος να παραμείνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα της Κύπρου και της Ελλάδας προσκολλημένα στο παρελθόν και απηρχαιωμένα, είναι ορατός. Ως εκ τούτου, φιλοδοξούμε, ότι ο αναγνώστης θα βρει πολλές από τις απαντήσεις στα θέματα σχετικά με τη διαχείριση της αλλαγής, τη σχολική αποτελεσματικότητα και το στρατηγικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση, μέσα από τα κεφάλαια των δύο τόμων.

Το έργο αυτό αποτελείται από δύο τόμους οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί ο ένας προς τον άλλο. Ταυτόχρονα, όμως, μπορούν να αξιοποιηθούν ως δύο ανεξάρτητα συγγράμματα.

Ο πρώτος τόμος, που έχει τίτλο «Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και βελτίωση», αποτελείται από 12 κεφάλαια μέσα στα οποία  παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση γενικότερα με τη διαχείριση της διαδικασίας της αλλαγής στην εκπαίδευση και τη σχολική αποτελεσματικότητα.

Ο δεύτερος τόμος, που έχει τίτλο «Στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση», αποτελείται από 9 κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση γενικότερα με το στρατηγικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση.

Τα βιβλία αυτά, απευθύνονται και θα είναι πολύ χρήσιμα για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο), καθώς επίσης και για σχολικούς συμβούλους, μέντορες,; αξιολογητές, βοηθούς διευθυντές και διευθυντές σχολικών μονάδων, φοιτητές, πανεπιστημιακούς, ερευνητές και αξιωματούχους των Υπουργείων Παιδείας τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας.Χαρακτηριστικό προώθησης προϊόντος

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο:

http://www.iwn.gr/product.asp?catid=17557Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

01. Η Φύση της Αλλαγής στους Σύγχρονους Οργανισμούς (Ανδρέας Κυθραιώτης)

02. Η Αναγκαιότητα της Αλλαγής και Παράγοντες Επίδρασης στην Αλλαγή (Ανδρέας Κυθραιώτης, Πέτρος Πασιαρδής, Ανδρέας Τσιάκκιρος)

03. Ο Σχεδιασμός της Αλλαγής (Ανδρέας Κυθραιώτης)

04. Το Άτομο και η Αλλαγή (Ανδρέας Κυθραιώτης, Πέτρος Πασιαρδής)

05. Το Σχολείο ως Οργανισμός και η Αλλαγή (Ανδρέας Κυθραιώτης, Πέτρος Πασιαρδής)

06. Η Αλλαγή στο Επίπεδο του Εκπαιδευτικού Συστήματος (Πέτρος Πασιαρδής, Ανδρέας Κυθραιώτης)

07. Η Ηγεσία και η Αλλαγή (Ανδρέας Κυθραιώτης)

08. Καινοτομικά Προγράμματα στην Εκπαίδευση και Διεθνείς Έρευνες (Ανδρέας Κυθραιώτης, Ανδρέας Τσιάκκιρος)

09.Το Αποτελεσματικό Σχολείο, ο Αποτελεσματικός Εκπαιδευτικός και η Δημιουργία κλίματος για Αλλαγή. (Γιάννης Σαββίδης)

10.  Θεωρητικά Μοντέλα Αποτελεσματικότητας: Μέτρηση Σχολικής Αποτελεσματικότητας (Λεωνίδας Κυριακίδης, Παναγιώτης Αντωνίου)

11. Η Έρευνα για τη Βελτίωση της Σχολικής Αποτελεσματικότητας (Λεωνίδας Κυριακίδης, Δημήτρης Δημητρίου)

12. Ερευνητικά Προγράμματα Σχολικής Αποτελεσματικότητας στην Κύπρο και στον Διεθνή Χώρο (Λεωνίδας Κυριακίδης, Παναγιώτης Αντωνίου)

- Κατάλογος Διαγραμμάτων

- Κατάλογος Πινάκων