Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Το παρόν και το μέλλον της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Le present et I'avenir de la politique agricole de I'Union europeenne.

  • ISBN-13: 978-618-5088-06-4
  • Historical Quest, 2014, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 15.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 160 σελ.


Περιγραφή

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πλέον νευραλγικούς τομείς και παράλληλα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήματα όπως η παραγωγή τροφίμων, η επισιτιστική ασφάλεια, η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων και η διαφύλαξη της υπαίθρου αποτελούν ζωτικά στοιχεία της οικονομικής και κοινωνικής μας πραγματικότητας.

Το παρόν βιβλίο αναλύει με κριτικό τρόπο τις βασικότερες συνιστώσες της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπό τους σε παραγωγούς και καταναλωτές. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων, τόσο για την τρέχουσα κατάσταση, όσο και για τις μελλοντικές προοπτικές. Στο βιβλίο αυτό, ο Ιωάννης Βασιλείου παρουσιάζει πολλούς πίνακες και διαγράμματα, με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν τις κυριότερες έννοιες με πιο συστηματικό τρόπο.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Ποια η Έννοια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και Γιατί Είναι Τόσο Σημαντική

Κεφάλαιο 2: Μια Σύντομη Ιστορική Αναδρομή        

Κεφάλαιο 3: Κύρια Όργανα, Επιτροπές και Χρηματοδότηση

Κεφάλαιο 4: Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμούς

Κεφάλαιο 5: Παραγωγή Βασικών Γεωργικών Προϊόντων και Ειδών Τροφίμων Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 6: Τιμές Πώλησης Βασικών Γεωργικών Προϊόντων και Ειδών Τροφίμων Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 7: Η Κοινή Γεωργική Πολιτική με Ορίζοντα το 2020

Κεφάλαιο 8: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία