Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια κριτική προσέγγιση

  • ISBN-13: 978-618-5088-11-8
  • Historical Quest, 2015, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 14.30 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 130 σελ.


Περιγραφή

Η Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ουσιαστική πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και στην οικοδόμηση και αποκατάσταση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της πολιτικοκοινωνικής σταθερότητας σε όλες τις εστίες «φωτιάς» που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της. Επιπλέον, βασικό μέλημα αποτελεί και η σύναψη αποτελεσματικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με εταίρους σε ολόκληρη την υφήλιο.

Στο παρόν βιβλίο εξετάζεται με κριτικό τρόπο η λειτουργία της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύονται οι σχέσεις της Ένωσης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αναφέρονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και μια αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγησαν σε αποσταθεροποιήσεις από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι τις πρόσφατες κρίσεις σε Ουκρανία, Κριμαία, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Ποια η Σημασία της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κεφάλαιο 3: Μια Σύντομη Ιστορική Αναδρομή: Από τη Συνθήκη των Βρυξελλών στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και τις Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Κεφάλαιο 4: Βασική Δομή και Λειτουργίες της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Κύρια Όργανα και Επιτροπές

Κεφάλαιο 5: Περιφερειακές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Γειτονικές Γεωγραφικές Ζώνες

Κεφάλαιο 6: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία