Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Λυκείου α' τεύχος: Τα φύλα στη λογοτεχνία

Περιέχει όλα τα θέματα της αντίστοιχης ύλης της Τράπεζας Θεμάτων υποδειγματικά απαντημένα

  • ISBN-13: 978-960-493-286-3
  • Σαββάλας, 2014, Αθήνα
  • € 14.70 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 544 σελ.

Σύντομη περιγραφή

Συμπεριλαμβάνει: • Ανάλυση των κειμένων σύμφωνα με το νέο πλαίσιο διδασκαλίας • Συμπληρωματικές εργασίες με απαντήσεις • Τα θέματα της αντίστοιχης ύλης της Τράπεζας Θεμάτων υποδειγματικά απαντημένα

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αποτελεί βοήθημα για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α’ Λυκείου, και συγκεκριμένα για τη διδακτική ενότητα Τα Φύλα στη Λογοτεχνία, που ορίζεται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το νέο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος, το βιβλίο περιλαμβάνει:

α. Ανάλυση των κειμένων που αποτελούν τη διδακτέα ύλη, στην οποία εμπεριέχονται τα εξής:

- Εισαγωγικό σημείωμα, όπου δίνονται τα στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε συγγραφέα και το έργο του   γενικά, αλλά και το συγκεκριμένο έργο ή απόσπασμα που ανθολογείται στο βιβλίο.

- Λεξιλογικά – Πραγματολογικά στοιχεία (ερμηνεία δυσνόητων λέξεων και κάποιες πραγματολογικού περιεχομένου πληροφορίες).

- Διάρθρωση του κειμένου σε ενότητες (όπου κρίνεται απαραίτητη).

- Περιληπτική απόδοση του κειμένου.

-Σχολιασμός θεμάτων που σχετίζονται με τα φύλα, τις διαφυλικές και οικογενειακές σχέσεις.

- Στοιχεία αφηγηματικής τεχνικής.

- Βασικά στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, το ύφος και τα εκφραστικά μέσα του κειμένου (σε πλαίσιο).

- Κάποιες ερμηνευτικές επισημάνσεις (σε πλαίσιο), που αφορούν γενικότερα το περιεχόμενο του κειμένου και είναι αναγκαίες για την πληρέστερη κατανόησή του από τον μαθητή.

- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.

-Συμπληρωματικές εργασίες με βάση τον νέο τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται στο τέλος του βιβλίου.

β. Πίνακα θεματικής ταξινόμησης των κειμένων (π.χ. Οικογενειακές σχέσεις, Πατριαρχική οικογένεια, Γάμος – Προξενιό – Προίκα κ.λπ.), που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση του μαθήματος.

γ. Τα θέματα της αντίστοιχης ύλης της Τράπεζας Θεμάτων, σε καθένα από τα οποία δίνονται υποδειγματικές απαντήσεις στις ερωτήσεις α και β και προστίθενται προτεινόμενες ερωτήσεις γ και δ (που, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης, ορίζονται από τους διδάσκοντες) με τις απαντήσεις τους.