Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ορθογραφία

Εμπειρική, Ερευνητική Εφαρμογή των Ευρημάτων της Γνωσιακής Νευροεπιστήμης

  • ISBN-13: 978-960-6796-72-2
  • Μέθεξις, 2014, Θεσσαλονίκη
  • € 14.93 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Βιβλίο
  • 21.0 x 14.0 cm, 188 σελ.


Περιγραφή

Η μέθοδος η οποία προτείνεται σήμερα στα διδακτικά εγχειρίδια της γλώσσας για την εκμάθηση της ορθογραφίας ουσιαστικά δε διαφέρει σε τίποτε από αυτή που είχαν υιοθετήσει τα βιβλία της γλώσσας του 1982 και η οποία στηρίζεται στην άποψη των παλιών γραμματιστών και λατινιστών δασκάλων που ισχυρίζονταν ότι «Nulla dies sine linea» που σημαίνει «οφείλουμε να κάνουμε καθημερινά άσκηση δέκα σειρές ορθογραφία».
Ο μονότονος, μονοδιάστατος, προαναφερόμενος τρόπος όπως προκύπτει από διαχρονικά ελληνικά ερευνητικά δεδομένα κρίνεται ως αντιπαραγωγικός και αναποτελεσματικός με άκρως επικίνδυνες συνέπειες τόσο στο γνωστικό όσο και στον ψυχικό κόσμο του παιδιού.