Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ιατρική Δεοντολογία

(Κατ’ άρθρο ανάλυση του Νόμου 3418/2005).Επιμέλεια – Πρόλογος: Τ. Κ. Βιδάλης, Θ. Κ. ΠαπαχρίστουΠεριγραφή

Πρέπει ο ασθενής να έχει λόγο στη θεραπεία του;

Τι σημαίνει «ιατρικό σφάλμα»;

Υπάρχουν εξαιρέσεις στο ιατρικό απόρρητο;

Έχει ο ιατρός δικαίωμα προβολής στο διαδίκτυο;

Ερωτήματα σαν κι αυτά έγιναν επίκαιρα, πρόσφατα μόλις, όταν η ιατρική δεοντολογία συνάντησε το σύγχρονο δίκαιο. Πράγματι, η ιστορία της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις σχέσεις του ιατρού με τον ασθενή, είναι σχετικά νέα. Στη χώρα μας, ο νόμος 3418/2005 αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθέτημα στο πεδίο της ιατρικής πράξης, ένα νομοθέτημα που λαμβάνει υπόψη την εξειδίκευση στην ιατρική, τον πολλαπλασιασμό των ειδικοτήτων, τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας, αλλά και τη σημασία των δικαιωμάτων του ασθενούς. Στη βάση του συγκεκριμένου νόμου, ήδη η νομολογία των δικαστηρίων μας εμπλουτίζεται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, παρακολουθώντας την ανάλογη εξέλιξη που παρατηρείται από δεκαετίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στο συλλογικό αυτό έργο επιχειρείται η λεπτομερής ανάλυση κρίσιμων για το ιατρικό λειτούργημα εννοιών, στο δεσμευτικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, με πρώτη την έννοια της ιατρικής ευθύνης. Με αναφορές και στην, άγνωστη έως σήμερα, πρακτική του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η δομή του κατ’ άρθρον σχολιασμού προσφέρεται στη χρήση του έργου ως πραγματικού εργαλείου αναφοράς για τη νέα εποχή που έχει ανοίξει στο ελληνικό ιατρικό δίκαιο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Τάκης Κ. Βιδάλης, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ε.Ε., Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Χρυσούλα Καπαρτζιάνη, Δικηγόρος, LL.M.

Ηλίας Κοντάκος, Δικηγόρος, LL.M.

Ειρήνη Ν. Κυριακάκη, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Παν. Freiburg i.Br., Ειδική Επιστήμων ΣτΠ

Ευάγγελος Μάλλιος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Θανάσης Κ. Παπαχρίστου, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Παντελής Ραβδάς, Δικηγόρος, LL.M.

Παναγιώτης Σολδάτος, M.D., M.Sc Ιατρικής ΕΚΠΑ

Ευτύχης Φυτράκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Ειδικός Επιστήμων ΣτΠΠεριεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

VΠρόλογος

IXΣυντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1Άρθρο 1. Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

11Άρθρο 2. Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

23Άρθρο 3. Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού

31Άρθρο 4. Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας

41Άρθρο 5. Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

55Άρθρο 6. Κωλύματα – ασυμβίβαστα

65Άρθρο 7. Τόπος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ

73Άρθρο 8. Η ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού

83Άρθρο 9. Υποχρεώσεις του ιατρού προς τον ασθενή

93Άρθρο 10. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και επαγγελματική συνεργασία

99Άρθρο 11. Υποχρέωση ενημέρωσης

109Άρθρο 12. Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή

117Άρθρο 13. Ιατρικό απόρρητο

131Άρθρο 14. Τήρηση ιατρικού αρχείου

143Άρθρο 15. Σύγκρουση καθηκόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

159Άρθρο 16. Ο ιατρός και η κοινωνία

171Άρθρο 17. Διαφήμιση – Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

183Άρθρο 18. Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο

189Άρθρο 19. Αμοιβή ιατρού

197Άρθρο 20. Άσκηση ιατρικής στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

213Άρθρο 21. Σχέσεις με συναδέλφους και λοιπό προσωπικό

223Άρθρο 22. Ιατρικά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

231Άρθρο 23. Ο ρόλος του ιατρού στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

237Άρθρο 24. Ιατρική έρευνα

255Άρθρο 25. Κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους

267Άρθρο 26. Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα

273Άρθρο 27. Δημοσιότητα των ανακαλύψεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

285Άρθρο 28. Φροντίδα ψυχικής υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

333Άρθρο 29. Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

339Άρθρο 30. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

359Άρθρο 31. Τεχνητή διακοπή κύησης

371Άρθρο 32. Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων

377Άρθρο 33. Αιμοδοσία

393Άρθρο 34. Προστασία γενετικής ταυτότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

397Άρθρο 35. Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

403Άρθρο 36. Κυρώσεις

411Άρθρο 37. Καταργητική διάταξη

415Ευρετήριο λημμάτων στα άρθρα του Κώδικα