Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Τυπογραφία, συγγραφείς και αναγνώστες στην Ιταλία της ΑναγέννησηςΠεριγραφή

Η διάδοση της τυπογραφίας στην Ιταλία την εποχή της Αναγέννησης επηρέασε βαθύτατα όλους όσους είχαν σχέση με το βιβλίο. Καθώς τα κείμενα άρχισαν να κυκλοφορούν ευρύτερα και να στοιχίζουν λιγότερο, οι συγγραφείς αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τη γραφή και τις εκδοτικές μεθόδους τους στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούσε το νέο μέσο, και η ανάγνωση έγινε πιο συνηθισμένη και πιο προσφιλής δραστηριότητα. Το βιβλίο `Τυπογραφία, συγγραφείς και αναγνώστες στην Ιταλία της Αναγέννησης` πραγματεύεται την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην τυπογραφική βιοτεχνία και τον γραπτό πολιτισμό. Παρουσιάζει τη νέα τε/νική και το περιβάλλον των εκδόσεων και του βιβλιεμπορίου, εξετάζει τις επιβιώσεις παλαιότερων πρακτικών και τις καινοτομίες με τις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωποι οι συγγραφείς κατά τη μετάβαση από το χειρόγραφο στο έντυπο, σταθμίζει τη συμβολή της τυπογραφίας στη σταδιοδρομία τους και διερευνά τις συνέπειες της πλατιάς διάδοσης των έντυπων βιβλίων σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, στο οποίο ανήκουν ακόμα και γυναίκες και άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για ένα ζήτημα που σφράγισε τον ιταλικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α' ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
1: Η εμφάνιση της τυπογραφίας και οι τεχνικές της
Η εξάπλωση της τυπογραφίας στην Ιταλία
Η ομαλή μετάβαση από το χειρόγραφο στο έντυπο
Στοιχειοθεσία, διάταξη σελίδων και διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων
Τα πιεστήρια και η λειτουργία τους
Η τυπογραφική παραγωγή
2: Έκδοση, πώληση και έλεγχος των βιβλίων
Έκδοση
Το εμπόριο των βιβλίων
Ο έλεγχος των εκδόσεων και των πωλήσεων
ΜΕΡΟΣ Β' ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3: Έντυπη έκδοση: πατρονία, συμβόλαια και προνόμια
Η χρήση των αφιερώσεων και των δώρων από τους συγγραφείς
Συγγραφείς και εκδοτικά συμβόλαια
Συγγραφείς και προνόμια για την έκδοση βιβλίων
4: Από την πένα στο πιεστήριο: οι συγγραφείς και πως χρησιμοποίησαν την τυπογραφία
Η στάση των συγγραφέων απέναντι στις έντυπες εκδόσεις
Ο ρόλος της τυπογραφίας στη σταδιοδρομία των συγγραφέων
Συμπεράσματα: έντυπη έκδοση, συγγραφείς και συγγραφή
ΜΕΡΟΣ Γ' ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5: Ανάγνωση, αγορά και ιδιοκτησία έντυπων βιβλίων
Εγγραμματοσύνη και ανάγνωση
Αγοράζοντας έντυπα βιβλία
Η ιδιοκτησία έντυπων βιβλίων
6: Η τυπογραφία για το αναγνωστικό κοινό: μορφή και περιεχόμενο
Οι αναγνώστες και η μορφή των έντυπων βιβλίων
Οι αναγνώστες, το περιεχόμενο και η εμφάνιση των έντυπων βιβλίων
Συμπεράσματα
ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ