Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Πλάτωνος ΜΙΝΩΣ

Προς μια επιστημολογική προσέγγιση του δικαίου

  • ISBN-13: 978-960-6835-43-8
  • Έννοια, 2013, Αθήνα
  • 1η έκδ. (Νέα έκδοση)
  • € 36.52 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
  • 21.0 x 14.0 cm, 664 σελ.


Περιγραφή

Η ανά χείρας εργασία, η οποία κατατίθεται στο ερευνητικό και στο `υποψιασμένο` αναγνωστικό κοινό, εκτιμούμε ότι έρχεται να καλύψει ένα κενό στον τομέα των πλατωνικών σπουδών, στον ελλαδικό τουλάχιστον χώρο. Αναλαμβάνουμε να παρουσιάσουμε ένα κείμενο που δεν ανήκει στην αυθεντική γραφίδα του Πλάτωνα, αλλά σαφέστατα αντιπροσωπεύει το φιλοσοφικό πνεύμα της Ακαδημίας, σε ζητήματα που έχουν σχέση κυρίως με την πολιτική φιλοσοφία. Είναι βέβαιο ότι η επεξεργασία των χαρακτηριζομένων ως νόθων πλατωνικών διαλόγων, αν και αποδίδονται στον ίδιο τον ιδρυτή της Ακαδημίας από τους συντάκτες τους, δεν έχουν τύχει της δεούσης ερευνητικής επιμελητείας, παρά το ότι αποτυπώνουν τάσεις ποικίλου φιλοσοφικού ενδιαφέροντος κατά τον κρίσιμο, για την πορεία της πόλης-κράτους στην αρχαία Ελλάδα, 4° π.Χ. αιώνα. Είναι μια περίοδος η οποία αποτυπώνει έναν κόσμο παρακμής και αλλοίωσης της ηθικής και της πολιτικής δεοντολογίας. Είναι μια εποχή ρευστότητας, κατά την οποία κυριαρχούν τα κριτήρια του υποκειμενισμού και του σχετικισμού, ενώ οι συλλογικές ανησυχίες και η πραγμάτωση των ανώτατων ηθικών και πολιτικών αξιών περιέρχονται βαθμιαία στο περιθώριο. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Στροφή προς το περιεχόμενο του διαλόγου Μίνως
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ
- Το ζήτημα του ορισμού του νόμου
- Η έννοια της Ανακάλυψης
- Η λειτουργικότητα του νόμου στο πλαίσιο της πόλεως
- Η Ανακάλυψη: Ο νόμος στο πλαίσιο των σχέσεων αισθητού και νοητού χώρου
- Η έννοια της Ανακάλυψης στο πλαίσιο της διαλεκτικής διαδικασίας
- Η μετάβαση του θεωρητικού λόγου σε οντολογικά ζητήματα
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
- Εισαγωγή στην έννοια της επιστήμης
- Η γνώση στο πλαίσιο της εξειδίκευσης: Οι έννοιες 'έργα' και 'νόμοι'
- Η αμφίδρομη σχέση νόμου και γνώσης: Νόμος, η ανακάλυψη της αλήθειας
- Η ανάδειξη του επιστημονικού υποκειμένου
Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΥΦΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ
- Η διαχρονικότητα του νόμου στο πλαίσιο μίας ιστορικομυθολογικής ανάλυσης
- Η σχέση θείου και ανθρώπινου ως προς την ηθική σφαίρα
- Η πολιτική ως αντικείμενο διδασκαλίας στην μεταφυσική σφαίρα
- Η διαδικασία πραγμάτωσης των νόμων βάσει της σχέσης θείου και ανθρώπινου
- Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μεταξύ του μεταφυσικού και του αισθητού χώρου
- Οι δυσχέρειες ως προς τον δρόμο της ανακάλυψης και η διαφοροποίηση της έννοιας της 'ανακάλυψης' και της 'ανακάλυψης της αλήθειας'
Η ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΥΦΑΝΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΝΩΣ
- Οι γνωσιοθεωρητικές αρχές του διαλόγου Μίνως
- Η πολιτική
- Ο νόμος
- Γνώση και άνθρωπος
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΝΩΣ ΒΑΣΕΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
- Η πολιτική αρετή ή τέχνη στον διάλογο Πρωταγόρας και η διάκριση των απόψεων συγκριτικά με τον διάλογο Μίνως
- Οι ομοιότητες και οι διαφοροποιήσεις απόψεων στο πλαίσιο σύγκρισης του διαλόγου Μίνως και των Ηθικών Νικομαχείων
- Η σχέση πολίτη - πόλεως
- Η έννοια της Επιστήμης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΙΝΩΣ