Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Βιομηχανική οργάνωση και πολιτική ανταγωνισμού

Θεωρία βιομηχανίας οργάνωσης, Πολιτική και δίκαιο ανταγωνισμού, Έλεγχος συγκεντρώσεων

  • ISBN-13: 978-618-5036-04-1
  • Προπομπός, 2013, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 57.50 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
  • 24.0 x 17.0 cm, 760 σελ.


Περιγραφή

Το Παρόν σύγγραμμα συνδέει με τρόπο κατανοητό την βασική θεωρία Μικροοικονομικής και Βιομηχανικής Οργάνωσης με θέματα Πολιτικής Ανταγωνισμού συμπράξεων και Καταχρηστικών Πρακτικών.
- Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι βασικές αρχές της Μικροοικονομικής και θεωρίας παιγνίων και παρουσιάζεται η θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται στην Πολιτική Ανταγωνισμού για συμπαιγνίες και κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης μεταξύ επιχειρήσεων. Επίσης γίνεται σαφής αναφορά στο δίκαιο ανταγωνισμού συμπαιγνιών και καταχρηστικών πρακτικών με αναφορά σε υποθέσεις από την εθνική και ενωσιακή νομολογία.
- Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η θεωρητική προσέγγιση των συγκεντρώσεων. Ειδικότερα, αναλύονται οι επιπτώσεις των συγκεντρώσεων στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και στην ευημερία των καταναλωτών.
- Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το δίκαιο ανταγωνισμού και ο έλεγχος για συγκεντρώσεις, με διακριτή αναφορά στις συναλλαγές όπου δεν καλύπτονται από το εν λόγω δίκαιο.
- Στο τέταρτο μέρος εξετάζεται η έννοια της οριοθέτησης της σχετικής και γεωγραφικής αγοράς προϊόντος μέσω σύγχρονων θεωρητικών και εμπειρικών μεθόδων αξιολόγησης.
- Στο τέλος παρουσιάζονται οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και ανακοινώσεις σε ενωσιακό επίπεδο που αφορούν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Κανονισμό Συγκεντρώσεων. Τα παραδείγματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτές βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Απευθύνεται στους φοιτητές οικονομικής, νομικής κατεύθυνσης και πολυτεχνικών σχολών, καθώς και σε οποιοδήποτε αναλυτή ή ερευνητή ο οποίος ασχολείται με το αντίστοιχο θέμα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βασικές αρχές μικροοικονομικής
Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης και πολιτική ανταγωνισμού συμπράξεων και καταχρηστικών πρακτικών
Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων
ΜΕΡΟΣ Β: ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Κίνητρα συγκεντρώσεων
Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία συγκεντρώσεων με ομοιογενή προϊόντα
Ολιγοπωλιακη θεωρία και κερδοφορία συγκεντρώσεων με διαφοροποιημένα προϊόντα
Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία κάθετων συγκεντρώσεων
Ολιγοπωλιακή θεωρία και πολιτική ανταγωνισμού συγκεντρώσεων
ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις
Οικονομική προσέγγιση ελέγχου συγκεντρώσεων
ΜΕΡΟΣ Δ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Έννοιες και ορισμοί
Περιορισμοί του ανταγωνισμού κατά την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς προϊόντος
Οριοθέτηση σχετικής αγοράς προϊόντος
Οριοθέτηση γεωγραφικής αγοράς προϊόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Δίκαιο συμπράξεων και καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Δίκαιο ανταγωνισμού συγκεντρώσεων
Κατάλογος πινάκων
Κατάλογος σχημάτων
Βιβλιογραφία
Κυριότερες συντομογραφίες
Ευρετήριο όρων και εννοιών
Ευρετήριο ονομάτων