Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχή

  • ISBN-13: 978-960-218-859-0
  • Κριτική, 2013, Αθήνα
  • € 39.00 (περ ΦΠΑ 24%)
  • Τίτλος πρωτοτύπου:

    Global Politics
  • Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
  • eBook (EPUB)
  • 864 σελ.

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Μια σύγχρονη, πλήρης εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, προσανατολισμένη στις μελλοντικές εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Ο συγγραφέας συνδέει τη θεωρία με την πράξη και παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις σε κεντρικά ζητήματα, με έμφαση στο συνδυασμό των κύριων παραδόσεων της θεωρίας των διεθνών σχέσεων με μια πιο πολυεπιστημονική προσέγγιση.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται:
- Μελέτες περίπτωσης με τίτλο `Η παγκόσμια πολιτική σε δράση` όπου εξετάζονται κεντρικής σημασίας γεγονότα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε την παγκόσμια πολιτική.
- Πλαίσια με τίτλο `Παγκόσμιοι δρώντες` όπου αναλύονται η φύση των κύριων διαμορφωτών της παγκόσμιας σκηνής, η επίδραση και η σημασία τους.
- Περιλήψεις των επιμέρους θεωρητικών προσεγγίσεων και ορισμοί των βασικών εννοιών.
- Βιογραφικά των σημαντικότερων θεωρητικών με πληροφορίες για τη ζωή και τις ιδέες τους.
- Πλαίσια με τίτλο `Συζητώντας` όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες θέσεις σε διάφορα ζητήματα των διεθνών σχέσεων, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη.