Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή: 26 - 29 Απριλίου 2007

  • ISBN-13: 978-960-333-507-8
  • Γρηγόρη, 2007, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 23.84 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 408 σελ.


Περιγραφή

Σε αυτό τον πρώτο τόμο περιέχονται οι εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής. Οι εισηγήσεις αυτές αφορούν τη νοητική υστέρηση και τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες, τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τις αισθητηριακές διαταραχές: προβλήματα όρασης και ακοής, κινητικές και σωματικές αναπηρίες, τυφλοκώφωση, κώφωση - βαρηκοΐα, τη χαρισματικότητα, τα προβλήματα λόγου και ομιλίας και το αυτιστικό φάσμα.

Στον δεύτερο τόμο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές: Αρχές, σκοποί, νομοθετικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, προβλήματα λόγου και ομιλίας, προβλήματα συμπεριφοράς και σοβαρών συναισθηματικών δυσκολιών. Ελλειμματική προσοχή/υπερ-κινητικότητα, διαπολιτισμικότητα, έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη υποστήριξη, δημιουργία προϋποθέσεων και καταστάσεων για αποτελεσματική εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη/ενσωμάτωση, σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στο χώρο της ειδικής αγωγής και καινοτόμες δράσεις που αφορούν την ειδική αγωγή.Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΣΗ. ΚΩΦΩΣΗ - ΒΑΡΗΚΟΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ
ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ