Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η δυναμική και τα όρια της κοινωνίας πολιτών

Ζητήματα management και διαχείρισης έργων από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις

  • ISBN-13: 978-960-7860-05-7
  • Προπομπός, 2008, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 9.50 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Βιβλίο
  • 24.0 x 17.0 cm, 133 σελ.


Περιγραφή

Χωρίς αμφιβολία η δραστηριότητα των ΜΚΟ αποτελεί ένα από τα περισσότερο συζητημένα θέματα της τελευταίας δεκαετίας στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Το βιβλίο αυτό δεν αφορά τόσο στις πολλές και διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος, αλλά επικεντρώνεται στη λειτουργία των ΜΚΟ ως φορέων διαχείρισης κονδυλίων και υλοποίησης προγραμμάτων. Με το παραπάνω ως βασική αναφορά, τα κείμενα αυτού του τόμου πραγματεύονται ζητήματα μελέτης και / ή εφαρμογής μεθοδολογιών και επιστημονικών προσεγγίσεων στη διοίκηση και διαχείριση έργων στο χώρο των ΜΚΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συγγραφείς των κειμένων αποτυπώνουν την εμπειρία τους από την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης έργων σε πραγματικά προβλήματα και εστιάζουν σε προσεγγίσεις επίλυσής τους, διατυπώνοντας ολοκληρωμένες προτάσεις εφαρμογής νέων μεθοδολογιών και τεχνικών, ενώ βλέπουν κριτικά υπάρχουσες δομές και εφαρμογές.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Πρόλογος
1. Ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά: διερευνώντας ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις
Αλέξανδρος Αφουξενίδης, Κλεάνθης Συρακούλης
2. Λογοδοσία στη Διαχείριση έργων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ: Θεωρητική προσέγγιση και εργαλεία
Κωνσταντίνος Λιαρίκος
3. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή Αναπτυξιακές Εταιρίες: Οι σύγχρονες προκλήσεις για το ρόλο των βορείων ΑΜΚΟ
Ελένη Σπυριδάκη
4. Το Διαδίκτυο ως Μέσο Δράσης και Επικοινωνίας των Διεθνικών Μη Κυβερνητικών Δικτύων
Χρήστος Φραγκονικολόπουλος
5. ΜΚΟ και Υλοποίηση Έργων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης
Γιώργος Ζερβός
6. Η απασχόληση στις ΜΚΟ
Γιώργος Κορομπίλιας, Κλεάνθης Συρακούλης
7. Αξιολόγηση της δράσης της κοινωνίας πολιτών στο Κοσσυφοπέδιο: ζητήματα βιωσιμότητας των τοπικών ΜΚΟ
Παντελής Σκλιάς, Φώτης Βλάχος