Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η διεθνής προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται το πρόβλημα της παρέμβασης της διεθνούς κοινότητας σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Διερευνάται η εξελικτική πορεία της κανονιστικής και επιχειρησιακής δράσης των Διεθνών Οργανισμών στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναλύεται το θεωρητικό της υπόβαθρο και αξιολογείται η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητά της. Η προσέγγιση του αντικειμένου γίνεται κυρίως από την άποψη της πολιτιστικής πολιτικής, με νομικές όμως και ιστορικές προεκτάσεις, όπου αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ