Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο δημοτικό σχολείο

Θεωρία και εφαρμογές

  • ISBN-13: 978-960-458-404-8
  • Επίκεντρο, 2013, Θεσσαλονίκη
  • 1η έκδ.
  • € 14.93 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 224 σελ.


Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Γίνεται παρουσίαση των κύριων ζητημάτων που θέτει σε θεωρητικό και διδακτικό επίπεδο η διδασκαλία των λέξεων και παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας του λεξιλογίου για το δημοτικό σχολείο.
Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγικό εγχειρίδιο για μαθήματα διδασκαλίας του λεξιλογίου και ως βοήθημα όσων εκπαιδευτικών ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με δραστηριότητες που ενισχύουν τη λεξιλογική γνώση των μαθητών. Παρατίθεται μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων και προτεινόμενων δραστηριοτήτων και γίνεται αναλυτική παρουσίαση των τρόπων διδασκαλίας των πολύ συχνών λέξεων, των νέων λέξεων που δηλώνουν γνωστές έννοιες και των λέξεων του επιστημονικού λεξιλογίου. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ανακεφαλαίωση των βασικών του σημείων, λέξεις-κλειδιά, καθώς και προτάσεις βιβλίων και άρθρων για περαιτέρω μελέτη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα
Εμπόδια στη διδασκαλία του λεξιλογίου
Η σύγχρονη διδακτική προσέγγιση: Η πυραμίδα του λεξιλογίου
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ
Χρήση πλούσιου προφορικού λόγου κατά τη διδασκαλία
Συζήτηση με αφορμή την ανάγνωση ενός βιβλίου
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ
Δραστηριότητες ενίσχυσης του ενδιαφέροντος για τις λέξεις
Δραστηριότητες ενίσχυσης της λεξιλογικής επίγνωσης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
Στρατηγικές μάθησης και διδιασκαλίας: ζητήματα ορολογίας και ταξινόμησης
Η διατύπωση υποθέσεων με βάση τα συμφραζόμενα
Η μορφολογική ανάλυση: η ανάλυση σε μορφήματα
Η χρήση του λεξικού
Η διδασκαλία του συνδυασμού των στρατηγικών
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Κριτήρια επιλογής των προς διδασκαλία λέξεων
Λέξεις πολύ υψηλής συχνότητας
Η διδασκαλία νέων λέξεων που δηλώνουν γνωστές έννοιες
Η διδασκαλία των λέξεων του επιστημονικού λεξιλογίου: λέξεις που δηλώνουν συνήθως άγνωστες ή δύσκολες έννοιες
Η διδασκαλία νέων σημασιών και η διασάφηση της σημασίας γνωστών λέξεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ (α)
ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ (β)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ