Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας

Αρχές, προβλήματα, προοπτικέςΠεριγραφή

(...) Όπως φαίνεται και από τα κείμενα που ακολουθούν, τα οποία αποτέλεσαν σχεδόν το σύνολο των ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια της διημερίδας
-ελάχιστοι ομιλητές δεν υπέβαλαν κείμενο για δημοσίευση-, το περιεχόμενο των ανακοινώσεων αφορά θεωρητικά και, κυρίως, πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας.
Τόσο κατά τη διεξαγωγή της διημερίδας όσο και κατά τη διαμόρφωση αυτού του τόμου δεν έγινε καμία προσπάθεια να διαχωριστεί η διδασκαλία της ξένης από τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας. (...) Εξάλλου καίριο πρόβλημα της διδασκαλίας της ελληνικής είτε ως ξένης είτε ως δεύτερης γλώσσας αποτελεί η έλλειψη ενημέρωσης/επιμόρφωσης των ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με οποιαδήποτε διδακτική περίσταση άλλη από τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας: υπό την έννοια αυτή η έκθεση των προβλημάτων, των αρχών, των εμπειριών και των προοπτικών και των δύο άλλων περιστάσεων μόνο χρήσιμη μπορεί να είναι. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]