Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
 • Από Εώς

Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 • ISBN-13: 978-960-218-740-1
 • Κριτική, 2012, Αθήνα
 • 1η έκδ.
 • € 58.72 (περ ΦΠΑ 6%)
 • Τίτλος πρωτοτύπου:

  Small Business and Entrepreneurship
 • Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
 • Χαρτόδετο
 • 24.0 x 17.0 cm, 798 σελ.


Περιγραφή

Η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη της.

Το βιβλίο "Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" παρέχει μια συνδυαστική, ολοκληρωμένη και συγχρόνως καινοτομική μορφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, συνεξετάζονται στοιχεία οικονομικής θεωρίας, διοίκησης των επιχειρήσεων, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, "δημογραφίας των επιχειρήσεων" τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Την ύλη συμπληρώνουν τρία κεφάλαια, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα, για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ και στη χώρα μας.Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος στην αγγλική έκδοση
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ 1
Κατανοώντας τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα
1. Μικρές επιχειρήσεις: Η μεγάλη εικόνα
2. Κατανοώντας την επιχειρηματικότητα
3. Ορίζοντας τη μικρή επιχείρηση
4. Η εργασία στις μικρές επιχειρήσεις
5. Καινοτομία
ΜΕΡΟΣ 2
Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων
6. Ορισμός και μέτρηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων
7. Επίδοξοι επιχειρηματίες και κοινωνικά δίκτυα
8. Τα οικονομικά της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων
ΜΕΡΟΣ 3
Το κλείσιμο των επιχειρήσεων
9. Ορίζοντας και μετρώντας το κλείσιμο των επιχειρήσεων
10. Αναλύοντας το κλείσιμο των επιχειρήσεων
ΜΕΡΟΣ 4
Η επιχειρησιακή ανάπτυξη
11. Ορίζοντας την επιχειρησιακή ανάπτυξη
12. Αναλύοντας και μετρώντας την επιχειρησιακή ανάπτυξη
13. Αναπτύσσοντας μια επιχείρηση: Προ-εναρκτήριοι παράγοντες
14. Αναπτύσσοντας μια επιχείρηση: Εναρκτήριοι παράγοντες
15. Αναπτύσσοντας μια επιχείρηση: Μετα-εναρκτήριοι παράγοντες
ΜΕΡΟΣ 5
Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
16. Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Μια θεωρητική προσέγγιση - Ειρήνη Φαφαλιού
17. Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Ελλάδα - Ειρήνη Φαφαλιού
ΜΕΡΟΣ 6
Δημόσια πολιτική και μικρή επιχείρηση
18. Δημόσια πολιτική, μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες
19. Μακροοικονομικές πολιτικές για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες
20. Οι πολιτικές στην πράξη
21. Πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα - Ιωσήφ Χασσίδ
ΜΕΡΟΣ 7
Μελέτες περίπτωσης
Γλωσσάρι