Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ελληνική μυθολογία: Οι θεοί

  • ISBN-13: 978-960-213-154-1
  • Εκδοτική Αθηνών, 1986, Αθήνα
  • τ.2, 1η έκδ.
  • € 47.77 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Δερματόδετο
  • 30.0 x 24.0 cm, 374 σελ.


Περιγραφή

[...] Για πρώτη φορά στην "Ελληνική μυθολογία" της Εκδοτικής Αθηνών, καλύπτεται όλο το μυθολογικό υλικό που μας παρέδωσε η αρχαία γραμματεία ως τις μικρότερες πτυχές του. Έτσι εξιστορούνται και αναλύονται οι μύθοι για όλες τις θεότητες, από το Δωδεκάθεο ως τους μικρότερους θεούς, και για όλους τους ήρωες, από τους πανελλήνιους ως τους τοπικούς. Εξετάζονται επίσης όλες οι παραλλαγές των μύθων και οι τοπικές παραδόσεις που σώθηκαν ως σήμερα.[...]