Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Έλληνες ηλικιωμένοι πολίτες

Παρελθόν, παρόν και μέλλον

  • ISBN-13: 978-960-286-374-9
  • Έλλην, 1999, Αθήνα
  • € 29.92 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 632 σελ.


Περιγραφή

Στο επίκεντρο των προβληματισμών που αναπτύσσονται στην παρούσα εργασία βρίσκονται η δημογραφική γήρανση και η ζωή των ηλικιωμένων στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα, στο τέλος του 20ου αιώνα από την άποψη της αναλογίας των ηλικιωμένων 65 ετών και άνω κατέχει την 4η θέση μετά από τη Σουηδία, αν αν ληφθεί υπόψει ο πληθυσμός 60 ετών και άνω η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία είναι η πιο γερασμένη χώρα του κόσμου. Ωστόσο όταν στις αρχές του 21ου αιώνα οι χώρες που γνώρισαν την έκρηξη των γεννήσεων (Baby boom) θα αντιμετωπίσουν την έκρηξη των γερόντων (pappy boom, gerontic boom), δεν θα συμβεί το ίδιο στη χώρα μας όπου δεν παρατηρήθηκε έκρηξη των γεννήσεων στη μεταπολεμική περίοδο. Η μελέτη αναλύει τον ηλικιωμένο πληθυσμό κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση, περιφέρειες, νομούς. Θεωρεί ως τη μεγαλύτερη υγειονομική και κοινωνική κατάκτηση των 25 τελευταίων χρόνων τη μείωση της θνησιμότητας και υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην Ελλάδα παρατηρείται η δεύτερη καλύτερη προσδοκώμενη ζωή των ανδρών. Δείχνει πόσο υστερεί η χώρα μας στις δαπάνες κοινωνικής προστασίας και πόσο χαμηλές είναι οι συντάξεις σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Εξετάζει τους δημογραφικούς, οικονομικούς, θεσμικούς και οργανωτικούς παράγοντες που ευθύνονται για την κρίση του ασφαλιστικού συστήματος και αποδεικνύει το μικρό ρόλο του δημογραφικού παράγοντα. Δείχνει ότι η Ελλάδα υστερεί στην κατά κεφαλή δαπάνη υγείας παρά το γεγονός της αύξησης των δαπανών για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, ότι οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία μικρή αύξηση απαιτούν για να φτάσουν τις αντίστοιχες άλλων χωρών της ΕΕ -οι οποίες σε αντίθεση με τη χώρα μας παρέχουν ικανοποιητικές ποσοτικά και ποιοτικά υπηρεσίες - και ότι περισσότερο από αύξηση χρειάζονται `νοικοκύρεμα`. Εξετάζεται η συμμετοχή των ηλικιωμένων στο εργατικό δυναμικό, το επίπεδο εκπαίδευσης των ηλικιωμένων, οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της δημογραφικής και ατομικής γήρανσης με την παραγωγή, την παραγωγικότητα, την κατανάλωση, η αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενεές, οι πολιτισμικές και ηθικές διαστάσεις της γήρανση των πληθυσμών και των ανθρώπων. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : Δημογραφική, Μακροοικονομική και Μακροκοινωνιολογική Προσέγγιση
Κεφάλαιο Πρώτο : Οι Θεωρίες για τη Γήρανση των Πληθυσμών και των Ανθρώπων
Κεφάλαιο Δεύτερο : Η Δημογραφική Προσέγγιση
Κεφάλαιο Τρίτο : Η Θνησιμότητα των Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο Τέταρτο : Το Ασφαλιστικό Σύστημα και οι Συντάξεις
Κεφάλαιο Πέμπτο : Οι Δαπάνες για την Υγεία των Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο Έκτο : Συμμετοχή των Ηλικιωμένων στον Οικονομικά Ενεργό Πληθυσμό και Επίπεδο Εκπαίδευσης του Ηλικιωμένου Πληθυσμού
Κεφάλαιο Έβδομο : Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις της Δημογραφικής και της Ατομικής Γήρανσης με την Οικονομία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον
Κεφάλαιο Όγδοο : Πολιτικές Διαστάσεις της Γήρανσης των Πληθυσμών και τον Ατόμων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : Η Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση
Κεφάλαιο πρώτο : Η Υγεία των Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο δεύτερο : Οικογένεια και Οικογενειακές Σχέσεις Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο τρίτο : Κατοικία, Ελεύθερος χρόνος και Κοινωνικές Σχέσεις Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο τέταρτο : Το εισόδημα και η Φτώχεια των Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο Πέμπτο : Η Απασχόληση και η Εκπαίδευση των Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο Έκτο : Άλλες διαστάσεις της Ζωής των Ηλικιωμένων : Σεξουαλική Ζωή, Εγκληματικότητα, Θυματοποίηση
Κεφάλαιο Έβδομο : Η φροντίδα, οι Οργανώσεις και η Πληροφόρηση των Ηλικιωμένων
Κεφάλαιο Όγδοο : Γενικές Υπηρεσίες και Εκπαίδευση Προσωπικού
Κεφάλαιο Ένατο : Ειδικές Υπηρεσίες για Ηλικιωμένους
Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα